Nytt kollektivavtal – förbättrade villkor inom kommun och region

nytt-kollektivavtal fackforbundet DIK

Förbättrade tjänstepensioner, minskade möjligheter för arbetsgivaren att stapla visstidsanställningar på varandra och bättre skydd om du förlorar jobbet är några av nyheterna i det nya kollektivavtalet.

Det nya kollektivavtalet

Sedan den 1 januari 2022 gäller ett nytt kollektivavtal, AB20, för DIK-medlemmar. Det innebär bland annat höjd ersättning för obekväm arbetstid, att ersättning till den arbetstagare som inte får ut sina fyra veckor sommarsemester införs och att gränsen för att kvalificera sig för föräldrapenningtillägg förkortas från 365 till 180 dagars anställning. Dessutom ökas arbetsgivarens avsättningar till tjänstepension, omställning och kompetensutveckling.

Ny anställningsform: projektanställning

AB20 öppnar också för en ny anställningsform: projektanställning i upp till fyra år. Något som AkademikerAlliansen (där DIK ingår) tidigare sagt nej till.

- Vi har förhandlat fram ett jättepaket bestående av delarna tjänstepension, omställning och kompetensutveckling, allmänna villkor och arbetsmiljö, säger Magnus Berg, DIK:s förhandlingschef och AkademikerAlliansens ordförande.

- Totalt sett är det ett bra avtalspaket, fortsätter Magnus, som innebär väsentligt förbättrade villkor för medlemmar i AkademikerAlliansens förbund. Eftersom vi i en överenskommelse med arbetsgivarsidan har fått till förbättringar av projektanställningen, bedömde vi att det är rätt tid att säga ja till helheten.

Projektanställningen får bara användas i tydligt avgränsade sammanhang. Arbetsgivarorganisationen SKR skriver i en kommentar till det nya avtalet:

"En projektanställning kan bli aktuell när behov finns under en tydligt avgränsad tid samt att finansiering för projektet sker genom externa eller avskilda interna budgetmedel med koppling till just det aktuella projektet.  

Projektanställning förutsätter även att arbetsuppgifterna inte ligger inom ramen för arbetsgivarens löpande drift utan är av tillfällig natur. Detta innebär att arbetsuppgifterna till karaktär och tid ska vara avgränsade från den löpande driften."

AkademikerAlliansen har förhandlat fram en förlängd uppsägningstid om en projektanställning skulle avslutas i förtid.

- Uppsägningstiden av en projektanställning kommer nu att vara tre månader från arbetsgivarens sida, säger Magnus Berg, men kvarstår på en månad för den anställde. Det är viktigt att den anställde kan komma loss snabbt om hen skulle få ett erbjudande om en tillsvidareanställning.

Totalt sett ger det ett fördelaktigt avtal för DIK:s medlemmar.

Nya avtalet stärker anställningstryggheten

- I det nya avtalet anser vi att anställningstryggheten totalt sett har stärkts, säger Magnus Berg. Bland annat genom att den nya anställningsformen särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning, och att möjligheterna att stapla visstidsanställningar begränsas. Vi har också ett omförhandlat omställningsavtal, KOM-KR, som stärker livslångt lärande och våra medlemmars möjligheter att utveckla sin kompetens med till exempel ett förlängt studiestöd.

Vissa av förändringarna i nya AB-avtalet gäller sedan 1 januari i år, andra kommer träda i kraft under året. Sist ut är det nya pensionsavtalet som börjar gälla den 1 januari 2023. På KPA:s hemsida kan du läsa mer om det nya pensionsavtalet.

Dyker frågor upp kring AB20 kontakta som vanligt DIK centralt för att få hjälp att reda ut eventuella oklarheter.

Vill du veta mer? Den 1 februari håller vi ett fackligt seminarium om det nya kollektivavtalet. Läs mer och anmäl dig här