Ge egenföretagare samma trygghet som anställda

man vid dator

Frilansare inom kultur, kommunikation och kreativ sektor drabbas extremt hårt av de senaste veckornas utveckling. Många egenföretagare inom DIK:s medlemsgrupper har fått se sina kalendrar tömmas på bara ett par dagar. Det är en ohållbar situation som kräver snabba åtgärder.

Regeringen kom den 16 mars med förslaget att staten ska ta över sjuklöneansvaret under dag 1–14, även för egenföretagare, vilket är ett bra initiativ. Många med enskild firma har dock längre karenstid och för den gruppen måste fler åtgärder till så länge som rekommendationerna kring sjukfrånvaro ser ut som de gör.

Det här förslaget berör också enbart sjukfrånvaron. Det största problemet är den drastiskt vikande efterfrågan orsakad av smittspridning, inställda kampanjer och evenemang, samt statliga påbud om att människor generellt ska undvika sociala kontakter.

Regeringen för diskussioner med näringslivet angående olika former av stödpaket, fackförbund och arbetsgivare diskuterar kort- och långsiktiga lösningar för att minska konsekvenserna för såväl arbetsgivare som arbetstagare, men för gruppen egenföretagare, som många gånger är extra utsatta eftersom de själva bär hela risken, saknas konkreta åtgärder.

DIK anser att egenföretagare omedelbart måste få tillgång till a-kassa och inkomstförsäkring eftersom det för många som sagt inte är sjukdom utan en abrupt vikande efterfrågan, helt utanför deras kontroll, som är problemet. Det måste göras möjligt att under en begränsad period lägga sitt företag vilande utan att den normala karenstiden på 5 år aktiveras.

Reglerna om att ingen aktivitet får bedrivas bör också ses över. Det är orimligt att egenföretagaren i en tid som denna till exempel inte ska få uppdatera sin websida eller hålla kontakt med tidigare uppdragsgivare. Målsättningen måste vara att verksamheten, så snart som möjligt och när efterfrågan viker uppåt igen, skall kunna återupptas. 

Först med en sådan åtgärd tar regeringen egenföretagarnas situation på allvar och visar att trygghetssystemen i den svenska välfärdsstaten även är till för denna grupp.

Dags att bli medlem? Klicka dig vidare här!

Bli medlem