Hälsinglands Museum är Årets Arkiv 2022

arets-arkiv-2022 fackforbundet-dik

Varje år delar DIK ut priset Årets arkiv, för att belysa arkivens och arkivariernas viktiga roll i samhället. Den 27 april stod det klart att Årets arkiv 2022 tilldelas Hälsinglands museum.

Hälsinglands museum har under fyra år jobbat med att arkivera den enorma samlingen efter silversmeden Rosa Taikon. För detta arbete tilldelades de utmärkelsen Årets arkiv 2022. Prissumman ligger på 25 000.

– Det är väldigt roligt för museet, vår organisation och för oss som arbetat med det. Det ger oss cred. Men framförallt är det viktigt för den romska minoriteten och för oss alla att Rosa Taikons konstnärskap och romers kamp för mänskliga rättigheter hamnar i fokus. Det här priset sätter fokus på det, säger Gunilla Stenberg, chef Hälsingland Museum.

Johanna Lindell, VD på DIK och ordförande för juryn är mycket nöjd med juryns beslut.

– Jag är så glad över att dela ut priset till Hälsinglands Museum, Rosa Taikons arkiv. Inte bara är detta nya arkiv ganska unikt i sin dokumentation över romskt kulturskapande, men arkivet är också integrerat med museet på ett sätt som gör att det Rosa Taikon lämnat efter sig till eftervärlden blir tillgängligt och arkivet får en framträdande position, säger hon.

Motivering

I arbetet med Rosa Taikons samling har Hälsinglands Museum tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig och framträdande position.

Läs en längre intervju med prismottagaren på Magasin K.