Historiskt låg arbetslöshet inom kultur och kommunikation – men tuffare tider väntar 

Arbetslösheten låg inom kultur och kommunikation men förväntas stiga

I slutet av 2022 var två procent av DIK:s medlemmar arbetslösa. Det är en historiskt låg siffra. Samtidigt spås arbetslösheten i landet öka under 2023 vilket kan drabba både kultursektorn och kommunikationsbranschen. 

DIK:s årliga undersökning visar att arbetslösheten bland medlemsgrupperna är lägre än på länge men också lägre än bland befolkningen i stort. Tyvärr verkar glädjen bli kort. Under 2023 kommer vi sannolikt se en ökning i arbetslöshet på grund av lågkonjunkturen – och det finns vissa grupper som löper högre risk att drabbas. 

 Tre viktiga slutsatser i rapporten  

 • Arbetslösheten inom DIK:s områden är lägre än i samhället i stort 
  Arbetslösheten har sjunkit under 2022, både bland befolkningen i stort där arbetslösheten ligger på knappt 7 procent, och bland DIK:s medlemmar där motsvarande siffra är 2 procent. 

 • Arkivarier och bibliotekarier är minst arbetslösa 
  Lägst är arbetslösheten bland DIK-medlemmar som jobbar på arkiv (1 procent) och bibliotek (1,5 procent). Högst andel arbetssökande jobbar inom museum och kultur eller språk (2,8 procent). Inom kommunikation och kreativ sektor var 2,3 procent arbetslösa i slutet av 2022. 

 • Arbetslösheten är lägst bland unga 
  Arbetslösheten är lägst bland våra yngre medlemmar (1,6 procent) och högst i åldersgruppen 60-64 år (3,8 procent). 

Hur blir arbetsmarknaden under 2023 och framåt? 

Arbetslösheten ser ut att stiga 2023 och 2024 som en följd av lågkonjunkturen. Det är sannolikt att både kommunikationsbranschen och den breda musei- och kultursektorn drabbas eftersom det redan i dag är relativt hög konkurrens om jobben inom dessa områden. Individer som löper högst risk för att drabbas är de som redan nu står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis personer med lägre utbildning, utrikes födda och arbetsnedsatta personer.  

Vad kan jag göra om jag är orolig för att förlora jobbet? 

1. Var med i facket och a-kassan 
Det viktigaste du kan göra är förstås att fortsätta vara med i facket. A-kassan ger tillsammans med vår inkomstförsäkring DIK:s medlemmar ett starkt skydd vid arbetslöshet.  

2. Ta stöd från DIK när du behöver 
Om du är medlem i DIK företräder vi och förhandlar för dig om du blir uppsagd eller varslad. Du kan också få stöd och karriärcoachning om du behöver söka nytt jobb. Vi erbjuder även individuell försäkringsrådgivning som ingår i medlemsavgiften för att se över om du behöver extra försäkringar, samt en rad stöd och tjänster för dig som är egenföretagare eller vill starta eget.  

3. Specialisera dig inom ditt område 
Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet. Personer som har särskilda kompetenser inom exempelvis kommunikation och humaniora kommer att fortsätta vara eftertraktade på arbetsmarknaden.  

 Tre förändringar som DIK kämpar för 

 • Den som förlorar jobbet måste kunna få en ersättning som går att leva på. Därför vill vi att det ska göras en permanent höjning av arbetslöshetsersättningen och att taket ska indexeras så det följer inflation och löneutveckling. 

 • Bättre strukturer för omställning, stöd och kompetensutveckling inom kultur, kommunikation och kreativ sektor i hela landet.  

 • Särskilda satsningar för att förbättra situationen för utrikesfödda. Det behövs tydliga uppdrag till de statliga arbetsgivarna inom kultursektorn att öka mångfalden och alla arbetsgivare måste jobba aktivt för att anställa fler utrikesfödda och motverka diskriminering. 

Vill du veta mer? Läs rapporten i sin helhet här!