Hur påverkas jag när mina kollegor strejkar?

svenska-kyrkan-avtal fackforbundet-DIK

Vårdförbundet har varslat om konflikt i förhandlingarna med Sveriges kommuner och regioner. Konflikten bryter ut kl. 16.00 den 25 april och innebär övertids- och mertidsblockad för 60 000 medlemmar i Vårdförbundet.

Hur påverkas jag om mina kollegor som är medlemmar i andra förbund strejkar?

Om din arbetsplats omfattas av ett konfliktvarsel så kan det innebära att vissa arbetsuppgifter inte blir gjorda. DIK uppmanar medlemmarna att förhålla sig neutrala i konflikter. Det innebär att du som medlem är skyldig att utföra dina egna arbetsuppgifter, men inte utför arbetsuppgifter som omfattas av konfliktvarslet och som normalt skulle utföras av en kollega som är medlem hos ett förbund som är i konflikt

Kan DIK varsla om strejk som Vårdförbundet har gjort?

Nej, DIK har som en del av Akademikeralliansen kommit överens om ett nytt kollektivavtal den 28 mars 2024. Under det avtalets giltighetstid gäller fredsplikt, det vill säga att facken inom Akademikeralliansen inte kan ta till stridsåtgärder.