Kommunikation på olika villkor: flexibilitet, obetalt arbete och kompetensflykt

Kommrapport2019

I november släppte DIK en rapport om kommunikationsbranschen. Baserad på en enkät som gick ut till våra medlemmar under våren 2019, påvisade DIK flera utmaningar och vissa oroväckande tendenser. Byråbranschen sticker ut i negativ bemärkelse.

DIK:s nya rapport om läget i kommunikationsbranschen, Kommunikation på olika villkor: flexibilitet, obetalt arbete och kompetensflykt, visar tydligt att arbetsbelastningen generellt är för hög och att avsaknaden av policyer kring oregelbundet arbete påverkar människors privatliv negativt. Vi kan också påvisa att dåliga villkor resulterar i en långtgående kompetensflykt från byråbranschen.

Arbetsmiljöproblem, som exempelvis att två av tre svarande upplever att de arbetar mer än de får betalt för, eller att de förväntas vara tillgängliga utanför arbetstid, får konsekvenser. Mer än hälften av respondenterna uppger att stress påverkar privatlivet en eller flera gånger i veckan, vilket är oroväckande. Att svara på mail, närvara digitalt vid möten eller på annat sätt utföra arbetsuppgifter under tid avsatt åt återhämtning är vanligt förekommande. Trots det saknas det ofta policyer om det här på sju av tio arbetsplatser.

”Schysta arbetsvillkor är en grundförutsättning för att man ska tycka om att gå till jobbet och dessutom kunna prestera på topp. Alla tjänar på det - både arbetstagare och arbetsgivare.” 
– Anna Troberg, ordförande i DIK

Dåliga villkor på byråerna, och avsaknaden av kollektivavtal, leder till att våra medlemmar söker sig vidare när de når mer seniora positioner. Vi ser också tendenser till att de byter jobb i samband med att de blir föräldrar och då föredrar bättre villkor och bättre organiserade arbetsplatser. Det här borde vara ett akut problem för många byråledare ur ett lönsamhetsperspektiv.

Byråbranschen, tillsammans med kommuner, regioner och landsting betalar ut lägst löner. Män inom statlig sektor tjänar mest.

”Fredagsöl och pingisbord på lunchrasten är så klart kul, men till syvende och sist smäller en bra tjänstepension alltid högre.” 
– Anna Troberg

Rapporten visar att kommunikation är ett brett begrepp och medlemmarna återfinns i alla delar av arbetsmarknaden. De drygt 1500 svarande anger omkring 500 olika titlar. Ungefär en tredjedel svarar att de jobbar som kommunikatörer, men gruppen innefattar allt från UX-designers och projektledare till digitala strateger och stabschefer.

Läs hela rapporten här!