Kunskap är kung – så kan byråbranschen bli mer hållbar

anders bucht 1280x720

Inför galan Årets Byrå slår DIK:s utredare Anders Bucht en gång för alla hål på den seglivade myten om att många byråanställda har avtal med bättre villkor än de som finns i kollektivavtalen. Efter årets undersökning är det nämligen tydligt – så är det inte.

”Vi har bättre villkor än kollektivavtalen.”

Jag vet inte hur många gånger jag har hört den sägningen efter 15 år i byråbranschen. Den har i alla fall yttrats så många gånger att även de som arbetar i branschen verkar ha tagit den till sig, för den upprepas nästan lika ofta av medarbetare. De gånger jag varit oförskämd och ställt följdfrågor brukar det dock visa sig att folk varken har koll på vad som brukar ingå i kollektivavtal eller ens riktigt vilka villkor man själv har (eller erbjuder sina anställda om det råkar vara en ägare eller VD).

Det här gör att det är svårt att veta hur det faktiskt ligger till och även om magkänslan ofta sagt att påståendet nog inte stämmer, så är det svårt att veta. God sed är att man varken ska skriva texter eller basera lobbyarbete på magkänsla – kunskap är kung som man säger.

Men nu har vi kunskap.

I studien som ligger till grund för priset Bästa arbetsgivare som DIK delar ut inom ramen för Årets byrå får alla byråledare svara på vilka villkor och policyer de erbjuder sina anställda. Det är en del av betygsättningen som ligger till grund för priset. Villkor gäller saker som tjänstepension, kompetensutveckling, friskvård och föräldralön. Vi frågar efter policyer kring bland annat jämställdhet, stress och ohälsa, sexuella trakasserier och mångfald. Byråledarna ombeds att kort beskriva vad som ingår i de olika delarna och de får även chansen att berätta om saker de erbjuder sina anställda som inte ingår i frågeunderlaget.

Jag tror att man vågar dra slutsatsen att de 33 byråerna som valt att delta i Bästa arbetsgivare anser sig vara just det – bra arbetsgivare. Annars skulle de knappast bemöda sig att betala anmälningsavgiften och svara på det ganska omfattande frågebatteriet. Jag tror vidare att det inte är en allt för långtgående slutsats att dessa 33 byråer åtminstone är relativt bra arbetsgivare om man ser till branschen som helhet.

Av de tävlande byråerna är det fem som har kollektivavtal. Det motsvarar 15 procent, vilket ska sättas i relation till att nio av tio svenskar omfattas av kollektivavtal. Bara det är anmärkningsvärt.

Det som är värt än mer uppmärksamhet är att dessa fem byråer – när vi summerar betygen av villkor och policyer – hamnar på plats ett, två, tre, fyra och sex. En enda byrå utan kollektivavtal slår sig in och hamnar alltså på plats fem.

I rest my case. Det är svårt att tänka sig mer entydigt resultat. Det här är naturligtvis ingen spoiler för vem som vinner priset. I den totala betygsättningen väger medarbetarnas betyg på sina arbetsgivare mycket tyngre.

Från och med nu vågar jag dock med trygghet lägga bevisbördan på den byrå som hävdar att de har bättre villkor än i kollektivavtal, för empirin säger något helt annat. Kunskap är kung som sagt.

För den som vill veta vad ett kollektivavtal faktiskt är och inte orkar tröska runt i de fackliga arkiven, rekommenderar jag reklambyrån Oh my:s site Det uppgraderade kollektivavtalet. Oh my är visserligen inte med och tävlar i Årets byrå, men jag sticker ändå ut hakan och säger att det är en bra arbetsgivare. Och ja – de har själva kollektivavtal, vilket inte är en förutsättning, men ett mycket bra steg på vägen.

Det står varje arbetsgivare fritt att stå utanför den svenska modellen, men våga då säga till de anställda som det är. Det korrekta svaret på frågan om ni har kollektivavtal är med största sannolikhet inte ”vi har bättre villkor” utan mer troligt ”er arbetsmiljö och pensioner är inte prioriterade frågor för oss just nu.”


Anders Bucht, utredare kommunikation och egenföretagare
Tyck till – kontakta Anders

I år är Årets byrå en digital gala. Anmäl dig kostnadsfritt!

Till eventet