Lön hela dagen – Sveriges största samarbete för jämställda löner

Lön hela dagen 2023 Nils&SebastianPhotography

DIK är en del av nätverket Lön hela dagen som varje år räknar ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Målet är att kvinnor ska få lika hög lön som män – därför fortsätter vi att uppmärksamma lönegapet år efter år. Du får gärna hjälpa till genom att till exempel manifestera med oss, skriva insändare eller delta i den digitala kampanjen.

Lön hela dagen är ett samarbete mellan fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund på initiativ av Sveriges Kvinnoorganisationer. Varje år räknar vi om löneskillnaden till tid för att synliggöra lönegapet mellan kvinnor och män. Uträkningen baseras på en vanlig arbetsdag mellan kl 8 och 17 där män får betalt för hela sin arbetstid. 2024 var löneskillnaden 9,9 procent vilket betyder att kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:12, varje dag.

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4000 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 48 000 kronor.

Sedan rörelsen bildades har klockslaget flyttats fram från klockan 15:48 till klockan 16:12, 2023 gick klockan bakåt med en minut och 2024 stannade klockan. Det betyder att den positiva trend av minskade löneskillnader är bruten.

Inom Lön hela dagen-rörelsen är vi är överens om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Fyra krav för att öka takten mot jämställda löner

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.

  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

  • Jämställd föräldraförsäkring.

  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen och klockslaget visar 17:00!

Vill du hjälpa till?

Varje år inför 8 mars anordnar vi en manifestation på Sergels torg då vi bildar årets klockslag tillsammans. Ofta anordnas även manifestationer i andra städer som går att delta i. Vill du veta mer om vad som händer framöver och hur du kan engagera dig? Hör av dig till johanna.alm.dahlin@dik.se.