Nu höjer vi den rekommenderade ingångslönen!

handskakning

Efter avslutad utbildning tar du med dig gedigen och värdefull kompetens in i ditt första jobb. För DIK är det viktigt att den kompetensen bekräftas och återspeglas i ditt lönekuvert. Därför fastställer förbundet en rekommenderad ingångslön, som i år höjs från 30 000 till 31 000 kronor.

Uppdatering 21 mars 2023: Sedan den här nyheten skrevs har DIK höjt den rekommenderade ingångslönen till 32 000 kronor.

Som nyexaminerad på arbetsmarknaden kan det vara svårt att själv sätta ett ekonomiskt värde på sin kompetens. Risken är då att ett för lågt löneerbjudande, i relation till utbildningsnivån, accepteras. Med DIK:s rekommenderade ingångslön har du ett lägsta löneanspråk att förhålla dig till som baseras på svar från DIK:s senaste löneenkät.

Rekommendationen gäller samtliga yrkesområden och kvalificerade roller inom DIK:s medlemsgrupper. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att det finns variationer beroende på yrke, arbetsområde, arbetsmarknadssektor och var i landet man bor som gör att ingångslönerna kan skilja sig. Vissa yrkesgrupper kan ligga lägre och andra högre. Därför uppmuntrar DIK alla medlemmar att höra av sig till våra lönecoacher för att få specifik information om just det jobb du söker. 

Rekommenderade ingångslönen höjs

Tidigare har DIK:s rekommendation legat på 30 000 kronor. Men nu höjs den. 

 – I den senaste löneenkäten ser vi att lönerna ökat och vill därför visa våra medlemmar att det finns god anledning att begära en lön om minst 31 000 kronor när man får sitt första jobb, berättar Hans Kyrö, löneexpert och ombudsman på DIK. 

Viktig markering för hela medlemsgruppen

Syftet med att ha en rekommendation är att driva upp ingångslönerna och i förlängningen ge en lönemässig skjuts till hela medlemsgruppen i DIK – nyexaminerad eller inte. Därför ligger rekommendationen något högre än den generella lönenivån för nyexaminerade inom DIK:s yrken.

– DIK vill ju att medlemmarnas löner ska spegla att det lönar sig att genomgå akademisk utbildning, avslutar Hans Kyrö. 

DIK organiserar en stor bredd av yrkesgrupper och det finns variationer i ingångslöner beroende på arbetsområde, sektor, befattning och var i landet man bor.

Därför är det alltid bra att kontakta DIK inför att du ska göra ditt löneanspråk så kan du få anpassad statistik för det jobb du sökt.

I ditt medlemskap ingår kostnadsfria samtal med våra lönecoacher.

Kontakta våra lönecoacher