Nu vässar vi DIK:s arbete med medlemmarnas yrkesfrågor

tamim-alameddine fackforbundet-dik

Tamim Alameddine, förbundssekreterare på DIK, arbetar just nu med en ny strategi för att vässa DIK:s arbete med att stärka yrkesstödet och lyfta medlemmarnas yrkesfrågor.

Vad handlar det här arbetet om?
Förbundsstyrelsen gav på sitt möte i juni 2022 förbundskansliet i uppdrag att se över hur DIK ska arbeta med att stärka yrkesfrågorna inom förbundet. Det handlar om att fånga upp engagemanget i frågor som har mer nationell karaktär och som handlar om yrkets utveckling så som karriär- och professionsfrågor, utbildningsfrågor eller om villkoren och situationen på arbetsmarknaden för olika yrkesgrupper. Det här är viktiga frågor som berör och engagerar våra medlemmar.

Vad är det DIK vill uppnå?
DIK är yrkesfacket för alla som arbetar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Vi ska fortsätta stärka vårt arbete med att uppfattas som relevanta i de yrkesnära frågorna. Det vill säga att vi har kunskap om och förstår utvecklingen av branscher och yrkesliv inom våra olika yrkesgrupper. Ett viktigt steg framåt är därför att dels stärka förbundet i yrkes- och professionsfrågorna, dels öppna nya dörrar för engagemang och skapa en starkare medlemsnytta för så väl befintliga som potentiella medlemmar.

Hur kan medlemmarna vara med och påverka?
För att förbundet ska erbjuda rätt stöd på långsikt, så har du som medlem nu chansen att vara med och påverka genom att svara på denna enkät. Enkäten utgör en viktig del i arbetet med att ta fram en ny strategi för att stärka yrkesstödet och yrkesfrågorna inom DIK. Svara därför senast den 19 oktober 2022.