Öppna dörren för en utrikes född med bakgrund inom din bransch

yrkesdorren fackförbundet DIK

Registrera dig hos Yrkesdörren och möt en utrikes född med utbildning inom din bransch. Under en timme kommer ni att prata om gemensamma branscherfarenheter, utmaningar och möjligheter. Du behövs och är viktig.

Antalet utrikes födda personer i Sverige är idag två miljoner, vilket motsvarar 20 procent av befolkningen. Många lever i segregation och saknar nätverk in på arbetsmarknaden. Samtidigt är vi flera miljoner etablerade svenskar som kan bidra med kunskap, kontakter och det nätverk som många saknar.

Det är här du kommer in

Genom att registrera dig hos Yrkesdörren kommer du att matchas med en utrikes född person som har akademisk bakgrund inom din bransch. Under en timme kommer ni sedan i ett individuellt, digitalt eller fysiskt möte att prata om era gemensamma branscherfarenheter samt utmaningar och möjligheter. Ni kan under mötet ta hjälp av Yrkesdörrens samtalsguide för stöd och inspiration.

Yrkesdörren bygger på möten och för att kunna skapa ännu flera möten behöver vi fler etablerade personer som kan agera dörröppnare. I dagsläget har Yrkesdörren i sin databas ett flertal utrikes födda svenskar inom de verksamhetsområden som DIK representerar, som gärna vill ta ett möte med en etablerad svensk i samma bransch. Det betyder att du behövs och är viktig.

Så här gör du:

1. Registrera dig på Yrkesdörren innan 20 februari 2022. Om du redan är registrerad hos Yrkesdörren sen tidigare ber vi dig att maila till kontakt@yrkesdorren.se (så sköter vi nästa steg manuellt). Fyll gärna i flera branscher du har erfarenhet av. Detta underlättar en bra matchning.

2. Efter registrering kommer du att få ett bekräftelsemejl och ombeds att bekräfta din mejladress.

3. Direkt efter bekräftelsen inkommit börjar vi med matchningen.

4. När vi hittat en lämplig person får ni båda kontaktuppgifter till varandra samt förslag på mötesdag, men ni bestämmer själva när, var och hur ni ses.

5. Resterande kontakt sköts av deltagare och dörröppnare.

Registrera dig hos Yrkesdörren senast 20 februari.

Kanske redan idag?

Till registrering


Om Yrkesdörren

Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ och en folkrörelse som genom möten vill överbrygga klyftan mellan etablerade och utrikes födda svenskars tillgång till den svenska arbetsmarknaden. Dessa möten bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk. För den icke-etablerade innebär ett möte också ett tillfälle att lära sig mer om sociala koder, se sina möjligheter och öka sitt självförtroende på arbetsmarknaden. Vår vision är en arbetsmarknad där människor med olika bakgrunder och erfarenheter finner sin rätta plats.

Läs mer på yrkesdorren.se

Läs mer

"Allt för många invandrade akademiker fastnar i lågkvalificerade jobb"

Läs om integrationsrapporten