Därför utses ett skolbibliotek i världsklass

Skolbibliotek

Skolbibliotek spelar en enormt viktig roll för elevers lärande och en likvärdig skola. Det vill DIK uppmärksamma genom att lyfta de skolor som ansträngt sig särskilt mycket för att göra biblioteken till en självklar del i den pedagogiska undervisningen.

Ett skolbibliotek är så mycket mer än en sal fylld med böcker. Här ges eleven förutsättningar för både kritiskt och kreativt tänkande, att utveckla sin språkkunskap och att få nya perspektiv på det för givet tagna. Att skolbiblioteket är en värdefull del av det pedagogiska lärandet råder det med andra ord inga tvivel om.

Skolbibliotekens värde och funktion är ett av DIK:s centrala påverkansområden. Under året som gått har förbundet exempelvis drivit på för att verkställa lagförslaget om krav på bemannade skolbibliotek och högljutt protesterat när regeringen inte gått vidare med förslaget.

Påverkan genom goda exempel

Förutom att driva politik för förändring jobbar DIK för att sprida kunskap om hur man skapar ett välfungerande skolbibliotek. Det görs bland annat genom att varje år dela ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass, och sprida de goda exemplen för att inspirera fler skolor och kommuner att uppvärdera skolbibliotekens viktiga funktion.

– En välfungerande skolbiblioteksverksamhet är ett effektivt verktyg i arbete för en likvärdig skola. Utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass synliggör skolbibliotek som spelar en aktiv roll för elevernas lärande och utveckling, konstaterar Åsa Lundholm som är medlem i juryn för utmärkelsen.

Åsa Lundholm, utvecklingsledare för skolbibliotek i Sigtuna kommun.

En utmärkelse som gör skillnad

Samtliga skolor som tidigare fått utmärkelsen har, förutom engagerade bibliotekarier, en central faktor gemensamt: en skolledare som verkligen förstår bibliotekariens kompetens och bidrag till elevernas måluppfyllelse. För att uppnå ett välfungerande skolbibliotek är nämligen skolbibliotekariens roll och förutsättningar av stor vikt – något som inte nog kan betonas.

Och kanske är det just i år som de där goda exemplen behöver synliggöras lite extra – ett år där politiken står i fokus och både måste erkänna problem och presentera lösningar. Ett skolbibliotek i världsklass, där förutsättningarna för lärande, kunskapsutjämning och goda arbetsvillkor är på plats, kan visa vägen.

- Att ansöka om utmärkelsen är ett sätt att synliggöra skolbiblioteksfrågan på den politiska dagordningen, konstaterar Sofia Malmberg som även hon är medlem i juryn.

Sofia Malmberg, produktägare för skolbibliotekstjänster, BTJ (Bibliotekstjänst)