Vill du vara med i DIK:s expertgrupp för studenter och påverka vilka frågor förbundet driver?

studentgruppen

Vill du lyfta frågor som är viktiga för dig som student och vara med och påverka vilka frågor DIK driver? Då kan du söka till DIK:s expertgrupp för studenter.

I DIK:s expertgrupp för studenter kan du engagera dig i frågor som är viktiga för dig tillsammans med andra studentmedlemmar och samtidigt få en bra merit och knyta kontakter för framtida arbetsliv. Anmäl intresse till agnes.kullenmark@dik.se!

Uppdraget 

Gruppens uppdrag är att lyfta frågor som är viktiga för studenter inom DIK:s utbildnings- och yrkesområden. På så sätt kan DIK bättre möta studentmedlemmarnas behov och önskemål.  

Läs intervjun med Filip som är engagerad i DIK Student och vad han får ut av sitt engagemang.

Fokusfråga HT22-VT23: Övergång mellan studier och arbetsliv 

Varje år fokuserar studentgruppen på olika frågor. På vilket sätt arbetet genomförs får ni gruppen själva besluta. Kanske vill ni skriva en debattartikel, spela in en podd, göra en kampanj eller ordna ett webbinarium Möjligheterna är många och DIK bidrar med stöd och budget för arbetet.  

Arbetet i gruppen är en bra chans att få användning av sin kompetens – oavsett om du är en fena på arrangemang, att organisera, film eller form, om du är intresserad och kunnig inom bostadsfrågor, eller helt enkelt brinner för att förbättra studenters vardag. 

Arbetets förutsättningar och budget 

Arbetet pågår under hösten 2022 och våren 2023. Under perioden hålls en handfull arbetsmöten på DIK:s kansli i Stockholm och/eller digitalt. Engagemanget i expertgruppen är ideellt och deltagarna förväntas utföra visst arbete mellan träffarna. Det ska inte vara  betungande att engagera sig i gruppen, och gruppens arbete och arbetssätt utformas därför på ett sätt som passar deltagarna. En kontaktperson från DIK:s kansli deltar i möten och bistår i planering och praktiskt arbete.  

Studentgruppen har en representant som deltar på möten med DIK:s förbundsstyrelse och är även representerad i Saco studentråd. Det är ett bra tillfälle att lära dig mer om facklig verksamhet, få insyn i styrelsearbete och knyta kontakter. 

DIK bistår med en budget för gruppens arbete. Budgeten ska täcka resor till studentgruppsmöten i Stockholm för de som bor på annan ort och deltagande på Saco studentråds aktiviteter. Utöver det kan gruppen själv besluta hur medlen används. Om gruppen identifierar behov som inte ryms inom budgeten kan det tas upp för särskild diskussion med DIK:s presidium. 

Uppföljning 

Gruppens arbete sammanfattas i en kort slutrapport till DIK:s förbundsstyrelse när gruppens arbete avslutats. Rapporten ska beskriva det arbete som genomförts, och redovisa möten och eventuella externa samarbeten eller arenor som gruppen deltagit i. Rapporten ska också innehålla förslag på en eller flera frågor som nästa års expertgrupp kan arbeta med. 

Efter avslutat arbete utfärdar DIK ett intyg på genomfört arbete som du kan använda som framtida merit.  

Ansökan 

Vill du delta? Skicka din ansökan till agnes.kullenmark@dik.se. Ansökan ska innehålla några rader som motiverar varför du vill vara med i expertgruppen och gärna ett kort CV. Om du har tankar och idéer om hur studentgruppen kan jobba med fokusfrågan för studenter får du gärna skriva något om det.  

För att delta i gruppen måste du vara medlem i DIK.

Har du frågor?  

Hör av dig till Agnes Kullenmark: 
Epost: agnes.kullenmark@dik.se 
Telefon: 08-480 040 19.