Stina Hamberg: "Ett fackligt medlemskap ger ökad trygghet i oroliga tider"

stina hamberg2 1280x720

Den pågående krisen tydliggör hur beroende vi är av varandra och att vi både som enskilda och kollektiv klarar oss bättre om vi samarbetar och hjälper de som behöver, det skriver Stina Hamberg, chef för samhällspolitik och kommunikation.

Covid-19 har fått fäste i Sverige och det har effekter inte bara på människors hälsa utan även på tillståndet på arbetsmarknaden och ekonomin. Varsel har redan lagts och företag stoppar anställningsprocesser. Detta i ett läge då en avmattning på arbetsmarknaden redan var ett faktum efter en lång tids högkonjunktur. Den pågående krisen tydliggör hur beroende vi är av varandra och att vi både som enskilda och kollektiv klarar oss bättre om vi samarbetar och hjälper de som behöver.

För den som är medlem i facket finns i de flesta fall en ökad trygghet i form av inkomstförsäkring. Medlemmar i DIK kan få upp till 80 % av sin inkomst vid arbetslöshet. För den som drabbats av varsel eller den som plötsligt går hemma utan lön för att arbetsgivaren stängt arbetsplatsen är det en extra trygghet att veta att det alltid finns någon som kan berätta vad som gäller, vilka rättigheter du har och dessutom föra din talan i en eventuell förhandling med arbetsgivaren. 

Konsekvenser av den pågående pandemin kommer synas för såväl individer, företag och för samhället i stort. Regeringen har tagit en hel rad skarpa beslut och fler kommer säkert att följa. De tidigare aviserade permitteringsanställningarna, som var på gång för att hantera en inbromsad arbetsmarknad har fått träda i kraft redan nu istället för i maj, karensdagen är slopad, företagens ansvar för sjuklön de första två veckorna lyfts och företag kan få anstånd med att betala in arbetsgivaravgifter med mera. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som verkar i Stockholmsområdet och som kan jobba hemifrån att göra det och UD avråder från alla icke nödvändiga utlandsresor, oavsett land för att inte drabbas av en plötslig karantän som gör det svårt att komma hem igen. 

En redan ansträngd vårdsektor kommer att prövas ytterligare och bristen på intensivvårdsplatser är på sina håll redan ett faktum. Och vi har inte ens nått utbrottets kulmen.

Vi kan alla dra vårt strå till stacken för att göra det pågående utbrottet så utdraget som möjligt, istället för att vi ska se en snabb ökning av antalet smittade. Ett mer utdraget förlopp gör att vårdens resurser kommer räcka till fler som blir svårt sjuka. Däremot kommer ett utdraget förlopp påverka ekonomin och arbetsmarknaden under en längre period och staten måste se till att fortsatt ta ett stort ansvar för att i övrigt sunda företag inte går omkull på grund av virusutbrottet. Ett långsamt förlopp kommer att påverka fler företag och fler anställda.

När vår vardag snabbt förändras och de ramar vi är vana att förhålla oss till plötsligt kastas om kan det få som effekt att vi får syn på oss själva och att vi får tid att tänka över de liv vi lever och de val vi gjort. Vi kan alla se till att vi är förberedda genom att ha ett litet lager av förnödenheter hemma. Men vi kan även se till att vi har alla de försäkringar vi behöver. Ett starkt socialt nätverk är en del som ger ökad trygghet i oroliga tider, ett fackligt medlemskap är ett annat.

Stina Hamberg, chef samhällspolitik och kommunikation

Dags att bli medlem? Klicka dig vidare här!

Bli medlem