Viktigt att regeringen ratificerar ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet

stopp-hand

Tidigare i år antog den internationella arbetsorganisationen ILO en historisk konvention mot könsrelaterat våld och trakasserier i arbetslivet (konvention 190). Nu är nästa steg att medlemsstaterna ska förpliktiga sig att följa konventionen genom att ratificera den.

DIK har lämnat ett remissvar där vi betonar att Sverige måste gå vidare och ratificera konventionen. Det skulle innebära att regeringen behöver ta till fler åtgärder för att motverka trakasserier, kränkningar, våld och ojämställdhet i arbetslivet.

Ett exempel är att konventionen ställer krav på arbetsgivaren att motverka våld och trakasserier som utövas av andra än kollegor och chefer, till exempel kunder, brukare, besökare eller elever. Det är bland annat viktigt för DIK:s medlemmar på offentliga arbetsplatser som bibliotek, kulturhus och museer, och för de som jobbar som teckenspråkstolkar, där det ofta är externa personer som utsätter anställda för kränkningar, våld och trakasserier. Idag är arbetsgivarens ansvar att utreda och vidta åtgärder enligt Diskrimineringslagen betydligt svagare i dessa fall, vilket skulle behöva ändras om Sverige ratificerar konventionen.

Konventionen ställer dessutom krav på skarpare tillsyn i Diskrimineringslagen och att de arbetsgivare som inte lever upp till lagen ska få sanktioner. Även det är något som DIK välkomnar – att bryta mot lagen måste få konsekvenser.

Läs DIK:s yttrande i sin helhet här.

Läs ILO:s konvention 190 här.

Om ILO:
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s organ för arbetslivsfrågor. Inom ILO samlas fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och regeringar från 187 länder för att tillsammans ta fram regelverk som syftar till att förbättra arbetslivet runt om i världen. Arbetstagarna företräds av Världsfacket (ITUC) som Saco, TCO och LO är medlemmar i.

Att konventionen antagits innebär att aktörerna inom ILO har enats om att den behövs. För att åtgärderna i den ska bli verklighet i medlemsländerna krävs att de går vidare och ratificerar konventionen. Då binder länderna sig till att tillämpa åtgärderna, och att bli utsatta för granskning.