Se webbinariet om kulturens roll i civilförsvaret

Den 10 maj hölls ett lunchwebbinarium om kulturens roll i civilförsvaret. Nu kan du se det i efterhand.

Civilförsvaret och kulturens roll i totalförsvaret stod i fokus i det lunchwebbinarium som arrangerades av DIK och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kristoffer Alm Dahlin, frivilligsamordnare på MSB berättade hur det civila försvaret är organiserat och vad det kan innebära för dig som arbetar med kommunikation eller kultur i offentlig sektor.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK, berättade om hur DIK ser på kulturens roll i totalförsvaret.