Gå till innehåll

Samverka med andra aktörer

När fritidsgården i Vårgårda drog ner på sina öppettider började ungdomarna hitta till biblioteket istället. Vårgårda bibliotek hade inte tillräckligt med resurser för att ta emot dessa ungdomar och tyvärr resulterade det i en del bråk, stök och stölder på biblioteket. Eftersom biblioteksbyggnaden hade ett café i anslutning som stod tomt på kvällarna föddes en idé om att slå ihop fritidsgården med biblioteket. Det visade sig bli en succé för alla inblandade.

– Det kostar inget extra, det är fler vuxna och det kommer medborgarna till godo med förlängda öppettider. Win-win för alla, konstaterar bibliotekschefen Robert Hagström. 

Innan sammanslagningen var det väldigt stökigt och personalen mådde inte bra. Det har förändrats markant och bibliotekspersonalen känner sig tryggare bland ungdomarna, som i sin tur känner sig mer välkomna. Tack vare sammanslagningen och längre öppettider har de alltid någonstans att vara – och personalen kan känna sig trygg då de alltid kan vara minst två personer på plats. 

Bättre dialog med besökarna 

En fördel med att ha fritidsledare på plats i biblioteket är att de känner ungdomarna och kan prata med dem. Genom fritidsledarna kommer bibliotekarierna närmare ungdomarna och kan skapa dialog och ömsesidig respekt. Bibliotekarien Karin Brunnegård berättar: 

– Jag blir inte bara en bibliotekarie utan bibliotekarien Karin som känner fritidsledarna och då kan de prata med mig också. Det blir mycket lättare för mig att prata med dem om det blir stökigt. Jag vet vad de heter och det blir mer en vi-känsla.  

Även om de har ett nära samarbete, så kan bibliotekarierna nu fokusera på att vara just bibliotekarier och fritidsledare är fritidsledare.  

Olika zoner för att hålla koll på ljudnivån 

Toleransnivån för hur mycket det får låta på biblioteket är förmodligen något högre än på andra bibliotek, men det innebär inte att besökarna får låta hur mycket som helst. Vårgårda har löst det genom att dela in lokalerna i tre zoner: 

  • Zon 1: Aktiv zon – en livligare cafédel där man får spela musik och prata i normal samtalston 

  • Zon 2: Lugn zon – här får man samtala i lugnare samtalston 

  • Zon 3: Tyst zon – för läsning och studier 

Dessa zoner har gjort det tydligt för besökarna var de ska vara beroende på vad vill göra, och det sker sällan missförstånd. Även vuxna besökare trivs med möjligheten att kunna mötas på biblioteket och prata med varandra i de livligare zonerna. 

Gemensamma aktiviteter med fritidsgården 

Tillsammans med fritidsledarna hittar bibliotekarierna på aktiviteter för ungdomarna. Det kan handla om till exempel spelkvällar, hemmaspa och bokklubbar. En gång har de till och med haft en lyckad övernattning på biblioteket på ungdomarnas önskan.  

– Att ungdomarna har någonstans att vara och någonting att göra är avgörande. skadegörelsen varit så låg som den är nu! Förr kunde vi ha dagligt polisbesök vilket aldrig händer nu, säger Robert. 

I början var det mest killar som kom till biblioteket och fritidsgården och för att ha en mer jämställd fördelning startade de tjejgrupper med aktiviteter och utflykter för endast tjejer i samarbete med tjejjouren Olivia. Det har resulterat i att fler tjejer vill och vågar dyka upp spontant. 

Sammanslagningen blev en kostnadseffektiv lösning 

Vårgårda bibliotek hade precis som många andra bibliotek önskat fler resurser till verksamheten, men de insåg tidigt att det skulle bli svårt att få. Sammanslagningen mellan bibliotek och fritidsgård kostade knappt någonting för kommunen – och såväl chefer och politiker som biblioteket själva är nöjda med resultatet.

3 snabba tips – samverka med andra aktörer i lokalsamhället 

1.

Lyft frågan uppåt i kommunen och få till en samverkan med andra aktörer. Det kan vara med ungdomsverksamhet, som i exemplet med Vårgårda, men det kan också vara med till exempel missbruksvård, psykiatri, fältarbetare och socialtjänst. 

2.

Ge tid åt planering och prata igenom rutiner och processer. En lyckad samverkan är genomtänkt. Sammanslagningen i Vårgårda tog ungefär ett år. 

3.

Låt alla inblandade fokusera på deras roll och det som de är bra på – det är inte meningen att de ska göra varandras jobb.