Personuppgiftspolicy

GDPR – så här behandlar DIK dina personuppgifter 

Att de personuppgifter som vi får del av behandlas med varsamhet och i enlighet med de krav som ställs enligt lag är en självklarhet. DIK behandlar inte personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom DIK:s verksamhet, eller i andra syften än de som redogörs för i förbundets personuppgiftspolicyer. Det är en rättighet att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Undrar du vad som gäller för hur vi hanterar dina personuppgifter? I våra personuppgiftspolicyer framgår för vilka ändamål och hur DIK behandlar personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.   

GDPR – Personuppgiftspolicy för dig som medlem

GDPR – Personuppgiftspolicy för dig som (ännu) inte är medlem

GDPR – Personuppgiftspolicy för övriga, arbetsgivare, leverantörer m.fl.

Cookies

Vi använder använder vi cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Cookies är små textfiler med information som lagras i din dator, mobil, surfplatta eller på annan. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera effektivt, medan andra används för att förbättra din upplevelse och underlätta din möjlighet att navigera på hemsidan. 

Cookiepolicy för dik.se

Personuppgiftsansvarig 

För den behandling som beskrivs i respektive personuppgiftspolicy är DIK, org. nr 802002–8893, personuppgiftsansvarig. 

Telefon: 08-480 040 00  E-post: info@dik.se  Adress: Bondegatan 21, 116 33 Stockholm 

Dataskyddsombud 

DIK har ett externt dataskyddsombud som granskar att förbundet följer de lagar, regler och interna riktlinjer som gäller. Dessutom är dataskyddsombudet ett stöd till personalen inom organisationen och ska samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten IMY, till exempel vid inspektioner. Dataskyddsombudet ska även vara kontaktperson för de registrerade, det vill säga de vars personuppgifter DIK behandlar.

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet: Beatrice Helmersson, Secify by Sverige AB dso@secify.com Telefon: 0735283435