Just nu går det inte att logga in på Mitt DIK, eller registrera sig som ny medlem, på grund av tekniska problem. Vi arbetar på att lösa det så snabbt som möjligt!

Gå till innehåll

Hållplats 2020: Engagerade medlemmar satte riktningen inför kongressen

Det var komplexa och viktiga ämnen som stod på agendan under eventet Hållplats 2020 – mångfald och diskriminering, arbetstidsförkortning samt framtidens engagemang. Under tre inspirerande förmiddagar möttes DIK:s medlemmar digitalt för att diskutera och komma med kloka insikter inför nästa års kongress.

I videon kan du se förbundsordförande Anna Troberg sammanfatta och reflektera över vad hon tar med sig från Hållplats 2020.

Underbart är kort – men också komplext

Årets Hållplats inleddes på tisdagen med temat arbetstidsförkortning. Diskussionerna tog avstamp i rapporten ”Arbetstidsförkortning för DIK:s medlemsgrupper”. Anna Sundström och Karolina Karjalainen som har varit med i expertgruppen bakom rapporten, berättade hur deras inställning till förkortad arbetstid blev mer nyanserad under arbetets gång.

Arbetstidsförkortning är redan en komplex fråga i sig – att DIK har så pass många olika medlemsgrupper gör det svårt att hitta en gemensam linje.

När de medlemmar som deltog på Hållplats fick rösta var det dock tydligt att arbetstidsförkortning är en fråga som medlemmarna vill att DIK ska driva vidare – det kommer därför att tas fram en proposition till kongressen. Där behöver DIK också ta ställning till arbetstidsförkortning kontra bibehållen lön och pension.

Det är många faktorer som spelar in när vi pratar om ett hållbart arbetsliv, men eftersom vi människor förväntas jobba allt längre så blir just arbetstiden en central fråga som vi behöver arbeta vidare med, resonerade förbundsordförande Anna Troberg.

>> LADDA NER: Rapporten ”Arbetstidsförkortning för DIK:s medlemsgrupper”

Brandtal om diskriminering berörde 

Onsdagens tema var mångfald och diskriminering. Christina Knight (författare och creative director på The Amazing Society) inledde dagen med att prata om hur mångfald ökar både kreativitet och lönsamhet, men att det ändå ofta är tufft för den person som börjar ställa krav på sin arbetsplats. I det efterföljande panelsamtalet påpekade DIK:s styrelsemedlem Brandon Sekitto att DIK behöver identifiera vilket stöd facket kan ge till de personer som engagerar sig för ökad mångfald. Och när Anna Adeniji (expert och forskare inom bland annat mångfald och rasism) höll sitt brandtal så var budskapet tydligt.  

– Trevlighet är inte lösningen. Sopa rent framför egen dörr, ställ krav, ifrågasätt! 

Förbundsordförande Anna Troberg såg ett återkommande mönster både i paneldebatten men framför allt i inspelen från medlemmarna.  

– Det finns en stor vilja att göra rätt och bidra till positiv förändring – hos våra lokalfackliga, våra medlemmar och internt. Sedan kanske man inte alltid har koll på exakt hur man ska gå tillväga, så för det första behöver vi skaffa oss kunskap och mäta hur det faktiskt ser ut i de här frågorna. Sedan ska vi se till att det finns relevant utbildning och stöd att få från DIK.  

I panelsamtalet pratade Anna och Brandon också om vikten av att orka hålla i och vara systematisk i mångfalds- och diskrimineringsfrågor.

– Vi blir inbjudna till sammanhang som för många andra är ”stängda rum”, som till exempel politikersamtal. Då ska vi ha dessa frågor i ryggraden – det kan göra skillnad. 

>> SE MER: Anna Adenijis brandtal om diskriminering och mångfald.

Engagemang kräver sänkta trösklar

Hur ska DIK öka engagemanget och arbeta för att ha ett attraktivt medlemserbjudande även i framtiden? Det var temat under Hållplats framtidsförmiddag.

Åsa Märs, kommunikationschef på IF Metall, började dagen med att skicka en uppmaning till alla fackförbund att börja lyssna mer utifrån och in, för att kunna riva ner höga trösklar för engagemang. André Pierrou (chef för Medlemsutveckla och rekrytera på Sveriges Ingenjörer) höll med om att en grundsten för engagemang är att känna sig lyssnad på – därför behöver framtidens fackförbund bli ännu bättre på att bygga en närhet till sina medlemmar. Erik Wagner (demokratisamordnare, Svenska turistföreningen) resonerade kring att fackförbunden behöver ha en större palett för vad man menar med engagemang, då ett engagemang idag ofta innebär att sätta sig in i komplicerade styrsystem.

Inspelen från medlemmarna handlade mycket om tillgänglighet. Ordet ”digitalt” var centralt i både gruppdiskussioner och omröstningar.

– Kontentan blir att fortsätta våga fråga hur medlemmarna vill engagera sig och se till att DIK öppnar upp nya vägar för engagemang. Engagemang börjar ofta i det vardagliga, nära och konkreta – förmodligen även i framtiden, sammanfattade Anna Troberg.

Hållplats är en chans för DIK:s medlemmar att påverka vilka frågor DIK ska driva inför den kommande kongressen. Läs mer om DIK:s organisation här.