Engagera fler i det fackliga arbetet

Jobba tillsammans styrelse

Uppdraget som lokalt förtroendevald är för det mesta givande och utvecklande, men ibland kan det kännas tungt och ensamt – därför kommer här våra bästa tips på att engagera fler i arbetet, så att ni kan arbeta effektivt tillsammans.

Berätta om det ni gör

För det första är det bra att göra det fackliga arbetet synligt. Se till att berätta om det du som lokalfacklig gör och att det går att påverka arbetsplatsen. Det kan skapa en positiv spiral som gör att det känns kul att engagera sig i det lokalfackliga arbetet.

Tala väl om ditt uppdrag

Är det tungt och jobbigt, eller intressant och utvecklande? Få inte uppdraget låta oöverstigligt! Att vara lokalfacklig är en lärprocess, du som har varit facklig en tid har mer kunskap än någon som aldrig haft ett liknande uppdrag. Berätta att lokalfackliga får stöd, som facklig utbildning och rådgivning, från DIK.

Synliggör vad uppdraget innebär

Precis som när du söker ett jobb, så vill du veta vilka arbetsuppgifter som du förväntas utföra. Berätta därför gärna för intresserade om vad det lokalfackliga uppdraget innebär så konkret som du kan.

Låt medlemmarna vara medskapare

Vi tillbringar stor del av vår vakna tid på jobbet och ofta är det något vi vill utveckla. Fånga upp vad som engagera medlemmarna, berätta hur ni jobbar och hur de kan vara med och bidra. Berätta om konkreta frågor ni arbetar med så kan ni se vad medlemmarna går igång på och få ett naturligt tillfälle till att fråga om de vill engagera sig.

Berätta om arbetsgivarens inställning

En del medlemmar kan vara tveksamma till att engagera sig eftersom de tror att arbetsgivaren ser negativt på lokalfackligt arbete. Om arbetsgivaren är positivt inställd till ert arbete (vilket de flesta är) – se till att berätta det för att få bort sådana tveksamheter.

Låt många göra lite

Det blir lättare och bättre om fler delar på uppgifterna. Det finns väldigt få regler som styr hur ni organiserar ert lokalfackliga arbete. Det behöver inte vara ordförande som sköter samverkan eller en sekreterare som alltid skriver protokoll. Om det passar er så kan uppgifterna rotera och delas ut till många i föreningen så uppdraget inte blir övermäktigt för några få.

Adjungera in en medlem

Skapa nyfikenhet genom att adjungera in en medlem på ett kortare uppdrag. Det kan ni ha glädje av om man vill engagera sig i en viss fråga eller har särskild kompetens men inte vill gå med i styrelsen, till exempel lönekartläggning. Ett annat exempel är om ni har en organisationsförändring på gång och vill ha ett bollplank i en del av organisation där ingen i styrelsen sitter. Kom bara ihåg att meddela arbetsgivaren om ni adjungderar in någon, så att personen omfattas av förtroendemannalagen.