Nytt kollektivavtal med Svensk Scenkonst – Tjänstemannaavtalet 

johanna-hektor-chefsförhandlare-dik

Ett nytt kollektivavtal har tecknats av Svensk Scenkonst och DIK tillsammans med andra Sacoförbund under namnet Akademikerförbunden. Avtalet som löper i två år kallas Tjänstemannaavtalet och gäller medlemmar vid bland annat orkestrar, musikstiftelser och teatrar. 

Avtalet innebär bland annat högre OB-ersättning, bättre föräldralön och extra ersättning vid förebyggande sjukskrivning. I gengäld har arbetsgivaren fått igenom en förlängd begränsningsperiod för arbetstiden.  

– DIK:s medlemmar bidrar med sin kompetens till att scenkonstverksamheter runt om i landet utvecklas och är professionell. Avtalet ger medlemmarna goda möjligheter till löneutveckling i en tid med högt kostnadsläge. Att vi på tjänstemannaavtalet utöver löneökningar i nivå med märket också får bättre villkor vid föräldraledighet och vid arbete på kvällar, helger och storhelger är en framgång, säger Johanna Hektor, ansvarig förhandlare på DIK. 

Förändringar i det nya avtalet 

  • Löneförhandlingar hanteras av arbetsgivaren och Akademikerföreningen.  

  • “Stupstock” om för löneökningar om inte parterna enas, vilket innebär 4,1 procent från april månad år 2023 och 3,1 procent från april månad år 2024. 

  • Flexpensionen byggs ut med 0,2 procent under 2024. 

  • Högre OB-ersättning kvällar, nätter och helger. 

  • Bättre föräldralön. Den som har varit anställd i minst ett år har rätt till föräldralön i sex månader.  

  • Extra ersättning vid förebyggande sjukpenning. 

  • Begränsningsperioden då ordinarie arbetstid inte får överstiga 40 timmar i genomsnitt förlängs från tre till sex månader.  

  • En partsgemensam arbetsgrupp för att införa ett samverkansavtal tillsätts. 

 
Avtalet gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.