DIK driver krav på 35 timmars arbetsvecka

ingen-ska-bli-diskriminerad
Foto: Alexander Donka

Aldrig tidigare har så många varit sjuka på grund av stress. För att människor ska orka och vilja jobba ett allt längre arbetsliv krävs anpassningar. Rätt genomfört kan kortare arbetstid leda till mer återhämtning och mindre stress och ohälsa, vilket kan ha positiva effekter på minskade sjukskrivningar och personalomsättning. Här kan du läsa om hur vi jobbar för kortare arbetstid för alla – något som DIK:s medlemmar länge uttryckt sin önskan om.

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning är en fråga som engagerar DIK:s medlemmar och som varit uppe på flera kongresser. 2018 fick en grupp av medlemmar i uppdrag att kartlägga tidigare forskning och försök och att göra en enkät bland medlemmarna. Den visade tydligt att medlemmarna vill ha en arbetstidsförkortning. Snittet för den önskade arbetstiden var 34,5 timmar per vecka. Läs rapporten här.

Kongressen 2021 beslutade att DIK ska jobba för en allmän arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka, det vill säga att normalarbetstiden ska kortas i lagen.  

Det är över 50 år sedan 40-timmarsveckan infördes. Sedan dess har vi gjort stora tekniska framsteg och produktiviteten har fördubblats. DIK tycker att det är dags att dra nytta av den tekniska utvecklingen och korta arbetstiden. 

”Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba”, medlem i DIK 

Fem fackförbund: Ändra lagen så att alla kan få sänkt arbetstid

Läs debattartikeln

Positiva effekter med arbetstidsförkortning 

Det finns många potentiellt positiva effekter av arbetstidsförkortning. Bland annat:  

  • Bättre balans mellan arbete och fritid, mer återhämtning, mindre stress och ohälsa och mer sömn. Det i sin tur ser vi kan föra mycket gott med sig som exempelvis minskade sjukskrivningar, lägre personalomsättning och att fler orkar med ett längre arbetsliv. 

  • Positiva effekter på klimatet genom att vi exempelvis pendlar mindre eller får tid att leva mer självhushållande. Beroende på hur en arbetstidsförkortning genomförs kan det också innebära att ohållbar produktion och konsumtion minskar.  

  • Ökad jämställdhet – människor som idag arbetar ofrivillig deltid, vilket till största del är kvinnor, kan öka sin sysselsättningsgrad vilket är bra för den ekonomiska jämställdheten. 

  • Minskad arbetslöshet – de som idag står utanför arbetsmarknaden kan få en chans att komma in. 

Anna Troberg: Det är dags för Sverige att ta frågan om arbetstidsförkortning på allvar.

Läs artikeln

Hur når vi till 35 timmars arbetsvecka för alla? 

DIK driver frågan genom opinionsbildning gentemot politiker och beslutsfattare och mot arbetsmarknadens parter. Vi vill att det ska tillsättas en statlig utredning som undersöker hur arbetstidsförkortning kan genomföras och finansieras. Det är över 20 år sedan frågan senast utreddes och sedan dess har mycket hänt.  

Ändring genom lag
På svensk arbetsmarknad finns redan avtal som innehåller arbetstidsförkortningar, men avtalen gäller inte alla. De finns bara inom vissa yrken och sektorer. Att vi valt att driva det genom ändring i lag är för att förändringen behöver gälla alla på arbetsmarknaden så att det blir en jämlik reform och så att alla andra system kan anpassas, till exempel pension, sjukförsäkring, a-kassa och föräldraförsäkring.  

DIK ser positivt på de försök och förändringar som görs genom avtal också. Det är viktiga steg på vägen och bra tillfällen att få in erfarenheter och goda exempel som vi kan lära av.  

Vi arbetar också för att andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer ska lyfta frågan om arbetstidsförkortning och vilka förutsättningar som krävs för att det ska falla väl ut. 

DIK är övertygade om att vi kommer att korta arbetstiden
Mycket har hänt på kort tid. De senaste åren har man gjort storskaliga försök runt om i världen (bl.a. Island, Spanien, Japan, Storbritannien, Nya Zeeland). Och många har valt att permanenta försöken – ett tydligt kvitto på att det har fungerat bra både för arbetstagare och arbetsgivare. Våra grannländer Norge och Danmark har redan kortare arbetstid och även i Sverige är det något som bubblar. Flera svenska företag har infört arbetstidsförkortningar, inklusive vi på DIK som vill leva som vi lär och därför har infört 35 timmars arbetsvecka för de som arbetar på DIK:s kansli. Se videon på Instagram där vår förbundsdirektör berättar mer!

Fyra dagars arbetsvecka – hur kan vi inspireras av Storbritannien?

Se webbinariet