Uppdraget som kongressombud

Ellika Kyndel. Foto Alexander Donka

Vill du vara med och påverka vad som händer i samhället och inom ditt yrke? AI-utveckling, arbetstid, klimat, beredskap – det är många förändringar på gång och ditt engagemang behövs för att det ska gå i rätt riktning. Genom att bli kongressombud är du med och representerar dina kollegor och påverkar vad DIK ska driva de kommande åren.

Vad förväntas av mig som kongressombud?

I korthet går uppdraget ut på att:

  1. Läsa handlingarna inför kongressen.

  2. Delta i kongressen 15–16 november 2024 på Rönneberga kursgård utanför Stockholm och rösta fram vilka frågor DIK ska driva de kommande tre åren. DIK bjuder självklart på mat, logi och eventuell utebliven inkomst.

Rönneberga har ett spa som är tillgängligt för deltagarna på kongressen.

Att vara kongressombud är ett hedersuppdrag men det är också roligt. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av kongresser eller vara djupt insatt i DIK:s frågor – du lär dig på vägen och om något känns oklart finns vi här för att hjälpa till. Många av ombuden på våra kongresser är nya i rollen som kongressombud och har aldrig tidigare varit på en kongress.

Uppdraget pågår fram till nästa kongress men merparten av arbetet sker inför och under kongressen. Eftersom uppdraget är ideellt kan kongressombudet själv påverka hur mycket tid och engagemang som kan läggas på uppdraget. Det viktigaste är att vara en god lyssnare och att vara nyfiken och intresserad av att göra villkoren bättre för DIK:s medlemmar.

Vad är fördelarna med att vara kongressombud?

Kongressen är DIK:s högsta beslutande organ och som ombud representerar du åsikterna hos DIK:s medlemmar. Det är ett viktigt uppdrag, men du behöver inte vara något kongressproffs för att vara med och tycka till.

– När jag var med på kongressen första gången var jag helt ny som både facklig medlem och förtroendevald. Jag blev nästan lite förvånad över hur enkelt det var att göra sin röst hörd och hur bra stöd det fanns genom hela processen, berättar Markus Hultcrantz, bibliotekspedagog och ombud på flera kongresser.

Markus tycker det är självklart varför du som är medlem ska nominera dig själv eller en kollega till att bli kongressombud.

– Det är absolut kul och en bra chans att nätverka, men framför allt tycker jag faktiskt att man bör vara med och påverka den situation man har på sitt arbete. Vi medlemmar är experter på hur vår arbetsvardag ser ut och i vilka frågor vi behöver stöttning från facket. Ju fler olika åsikter som kan komma fram i DIK:s kongress desto bättre.

Så går det till att bli kongressombud

För att bli ombud måste du vara medlem i DIK. Alla medlemmar kan nominera och bli nominerade till ombud, genom att fylla i ett digitalt formulär som är öppet mellan den 15 februari och 30 april 2024. Om du nominerar någon annan behöver den först vara tillfrågad.

Nomineringen är nu stängd.

Vad händer efter nomineringen?

Efter nomineringsperioden öppnas nästa fas – omröstningsperioden. Då kommer alla medlemmar i DIK kunna rösta på de kandidater som blivit nominerade. Det ska väljas 81 kongressombud.

Varje kandidat kommer göra en kandidatprofil med bild och motivering om varför hen kandiderar till kongressombud. På det sättet får alla medlemmar information om kandidaterna och kan lägga sin röst på de kandidater man vill se som kongressombud. Det är kandidaterna med högst röstetal som blir kongressombud. Övriga blir suppleanter i turordning efter antal röster. 

Foto från Rönneberga gård.

Konferens- och resekostnader samt ersättning för förlorad arbetsinkomst för ombud

DIK står för konferens- och resekostnader. Om ditt deltagande vid kongressdagarna leder till att du förlorar arbetsinkomst så kan du få ersättning. Mer detaljerad information om det kommer komma ut senare till alla valda kongressombud. Kontakta kongress@dik.se om du redan nu har frågor om detta.