Anmälningsplikt – vad innebär det i praktiken?

riksdagen

Vad innebär en anmälningsplikt för bibliotekarier, museianställda och andra offentliganställda om det blir verklighet? Ta del av ett riksdagsseminarium där vi hör inlägg från professionerna, politiker, civilsamhälle och från internationella gäster med erfarenhet av anmälningsplikt.

Förslaget om anmälningsplikt – eller utökat informationsutbyte – innebär att offentliganställda blir skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det gäller bland annat professioner inom skola, vård och omsorg samt bibliotek och olika myndigheter.

Men vad innebär detta förslag i praktiken för professionerna, för offentlig sektor och för samhället i stort om det genomförs? I ett riksdagsseminarium undersöker vi dessa frågor med hjälp av olika berörda svenska aktörer, politiker samt internationella gäster med erfarenheter av liknande lagar i Europa.

Medverkande i programmet

Introduktion
Hanna Laustiola, generalsekreterare, Läkare i Världen

Panelsamtal med fackförbund
Hur påverkas professionerna och deras olika uppdrag av förslaget?

 • Anna Troberg, förbundsordförande, DIK 

 • Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

 • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande Sveriges skolledare 

 • Göran Arrius, ordförande, Saco 

 • Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet

Internationell utblick (på engelska)
Vad säger erfarenheterna från runt om i Europa?

 • Michelle Levoy, director, PICUM

 • Michael Zwart, Amsterdams polismyndighet

Reflektioner från samhällsaktörer 
Hur påverkas papperslösa, medborgare och samhället i stort av förslaget?
Inledning
: En person med tidigare erfarenhet av papperslöshet ger sin berättelse.

 • Göran Sundström, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

 • Andreas Holmberg, biskop, Stockholm stift

 • Sara Svensson, sverigechef, Rädda barnen

 • Petter Skogar, vd, Fremia

Panelsamtal med politiker

 • Muharrem Demirok, partiledare (C)

 • Amanda Lind, språkrör (MP)

 • Magnus Resare, riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet (M)

 • Camilla Mårtensen, riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet (L)


Arrangörer: Miljöpartiets riksdagsgrupp, Ulrika Westerlund (Mp), Malin Björk (C) och Malin Danielsson (L) i samarbete med Fackförbundet DIK,Akademikerförbundet SSR, IMER-förbundet, Läkare i Världen och Saco - Sveriges akademikers centralorganisation.