Anna Troberg: "Bristande inflytande i digitala arbetsmiljön kostar miljoner"

annatroberg-02-1920

Vi befinner oss mitt i en digital revolution som öppnar fantastiska möjligheter. Nya verktyg tas fram i en rasande fart och hjälper oss i vardagen. De positiva effekterna är många, men nya utmaningar skapas.

Detta är en spännande utveckling för DIK:s medlemmar som är verksamma inom kultur, kommunikation och dokumentation. De har en självklar plats i den absoluta framkanten av digitaliseringen. De positiva effekterna är många, men nya utmaningar skapas.

För att få en bild av DIK:s medlemmars digitala verklighet på arbetet har DIK gjort en undersökning som släpptes 14 juni. Resultatet är tydligt. Den digitala arbetsmiljön är ofta bristfällig och leder till både stress och ohälsa. För arbetsgivarna blir det en mycket dyrbar historia.

En majoritet av DIK:s medlemmar tillbringar mer än 80 procent av sin arbetstid med digitala verktyg. Datorer, mobiler och IT-system ökar kvaliteten i arbetet, men även stressen. Många vittnar om en digitaliserad arbetsplats som inte är anpassad efter verksamheten och där inflytande över inköp av verktyg och system är en ständig bristvara.

I genomsnitt lägger en DIK-medlem 18,9 minuter om dagen på teknikstrul. Det motsvarar 618 heltidstjänster och en onödig kostnad om 329 miljoner för arbetsgivarna. DIK:s medlemmars situation är inte unik, undersökningar från andra förbund visar på ännu högre kostnader för teknikstrul. Det innebär att bristande digital arbetsmiljö årligen kostar samhället mångmiljardbelopp.

Samtidigt uppger de som har inflytande över sin digitala arbetsmiljö att de är mer nöjda och mår bättre. De som får utbildning i de digitala verktyg de använder upplever även en ökad kvalitet i arbetet.

DIK:s medlemmar är en viktig och vital del av den digitala revolutionen. Vårt mål är att de ska få njuta av dess frukter, men slippa fallgroparna. DIK kräver därför att:

• Digital arbetsmiljö ska vara en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Medarbetare och lokala fackliga företrädare ska finnas med vid upphandling och beställning av nya digitala verktyg och IT-system. 
• Digitala verktyg och IT-system ska utvärderas kontinuerligt utifrån verksamhetens behov. 
• Medarbetare ska ges kontinuerlig kompetensutveckling i de digitala verktyg och IT-system som används på arbetsplatsen.

Det digitaliserade arbetslivet är i sig inte en risk. Dålig kunskap om de speciella utmaningar det erbjuder är det. DIK:s krav erbjuder tryggare passage genom för många arbetsgivare okända farvatten. De sätter också stopp för ett gigantiskt slöseri av pengar – pengar som vi betydligt hellre ser på bordet i nästa avtalsrörelse.

Anna Troberg, förbundsordförande