Anna Troberg: "Regeringen måste bevisa att man verkligen tar kulturpolitiken på allvar"

Anna Troberg porträtt

DIK:s ordförande Anna Troberg kommenterar regeringsförklaringen.

Sverige har äntligen en regering. DIK kan konstatera att vi redan i Stefan Löfvens regeringsförklaring glädjande nog fått gehör för flera frågor som vi drivit och fortsatt driver. Den fria entrén på de statliga museerna blir efter många om och men kvar. Kulturskolans verksamhet ska utvecklas och alla barn ska få möjlighet att ta del av den. Det är viktiga grundförutsättningar för att barn och ungdomar ska få en mer likvärdig tillgång till kultur under uppväxten.

Statsministern lyfte även behovet av fler bibliotekarier i allmänhet och fler skolbibliotekarier i synnerhet. DIK har tillsammans med Svensk biblioteksförening gjort en studie som visar att det skulle kosta cirka 1,5 miljarder att bemanna alla skolbibliotek. För att göra detta möjligt måste omkring dubbelt så många bibliotekarier utexamineras varje år. Dessutom måste skollagen förtydligas med krav på att skolbiblioteken ska vara just bemannade och dessutom med utbildad personal.

Regeringen vill också satsa på totalförsvaret och informationssäkerheten. Vi vet att de yrkesgrupper DIK organiserar besitter kompetenser som är oumbärliga för detta arbete. Politikerna är inte riktigt där än, men det kommer vi att arbeta hårt för att de ska bli varse under den kommande mandatperioden.

Förr använde man sig av kanariefåglar för att se till att luften i gruvorna höll tillräckligt hög kvalitet för arbetarna. Trillade fågel av pinnen var det fara å färde. Hur man från politiskt håll bedriver kulturpolitik – vilket fokus den får och vilka resurser man är beredd att satsa på den – är demokratins kanariefågel. Tappar man greppet om kulturpolitiken – genom direkta attacker, men även genom klåfingrig detaljstyrning eller försummelse – tappar man också förr eller senare greppet om demokratin. Det är en svår balansakt, men definitivt inte omöjlig.

DIK lovar att dra sitt strå till den demokratiska stacken genom att aldrig låta de kulturpolitiska frågorna svalna. Nu är det upp till bevis för den nya regeringen att visa att man verkligen tar kulturpolitiken på allvar.
 


Anna Troberg, förbundsordförande