Avtalsrörelsen 2023: DIK vill se bättre villkor inom staten 

workshop avtalsrörelsen

Ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv var i fokus när Saco-S anordnade en workshop som uppstart för den statliga avtalsrörelsen. De lokalfackliga företrädarna Agge Sjöbom från Tekniska museet och Patrik Gustafsson från Sjöhistoriska museet var med och representerade DIK. 

Aktivitets- och engagemangsnivån var hög när ett femtiotal företrädare för Saco-S 18 förbund samlades för att prioritera och värdera de yrkanden man lämnade över innan midsommar, samt diskutera yrkandena från motparten Arbetsgivarverket. Ledamöterna cirkulerade i åtta grupper runt bord där yrkandena var grupperade ämnesvis, till exempel ersättningar, arbetstid, semester, lön, tjänstledigheter omställning, anställningstrygghet och samverkan. 

– Det här var en bra och viktig övning för oss i Saco-S för att hitta en samsyn i hur vi ska prioritera yrkandena när det sen kommer till regelrätta förhandlingar, säger Patrik Gustafsson, som är bokningsansvarig på Sjöhistoriska museet. 

– Vi driver de frågor som är viktiga för DIK:s medlemmar och det stämmer väl överens med vad övriga förbund tycker och det Saco-S yrkar. 

Fokus för Saco-S i årets avtalsrörelse är bland annat ett flexibelt och hållbart arbetsliv och en hög attraktivitet för den statliga sektorn, genom till exempel goda kollektivavtalade villkor. 

– Eftersom staten inte vill vara löneledande är det extra viktigt med goda villkor som kan ge ett mervärde jämfört med andra sektorer, säger Agge Sjöbom, säkerhetsansvarig på Tekniska museet. Annars kommer vi att få svårt att locka till oss kompetent personal och det blir negativt för alla DIK:s statligt anställda medlemmar. 

Avtalsrörelsen kommer att pågå intensivt under hela september månad och förväntas vara klar i månadsskiftet september-oktober. 

Patrik Gustafsson och Agge Sjöbom, lokalfackliga företrädare i DIK.

Vad är Saco-S?

 

Saco-S är en förhandlingsorganisation som består av 18 Sacoförbund för statligt anställda akademiker. Inom Saco-S driver vi frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart och tecknar bland annat grundläggande kollektivavtal om pensioner, allmänna anställningsvillkor och semester.

Läs mer om Saco-S