Anders Bucht: Därför ska du i byråbranschen vara med i facket

anders bucht 1280x720

Svaret på frågan om varför facket behövs, och varför du ska vara med, är enkelt. Facket behövs för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad, och du behövs för att göra fackets röst starkare. Med din hjälp kan vi tillsammans skapa en arbetsmarknad där kreativitet och hållbarhet, lönsamhet och trygghet inte står i motsats till varandra utan tvärt om skapar en positiv spiral.

David Ogilvy, grundare av den amerikanska byråkoncernen som bär hans efternamn, var drivande i förverkligandet av det som kallats för ”the big idea”. Tanken innebär att en organisation behöver formulera en stark och tydlig målbild för företagets verksamhet som sedan kan ligga till grund för arbetet med att ta sig dit. Googles vision, om att organisera världens information och göra den tillgänglig för alla, brukar tas som ett exempel.

DIK:s big idea är att skapa förutsättningar för människor inom kultur, kommunikation och kreativ sektor att följa sitt hjärta och nå sin fulla potential i arbetslivet. Det låter omfångsrikt och möjligen pretentiöst, men samtidigt – att organisera världens information och göra den tillgänglig för alla? Sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna och så vidare.

För att närma sig vår vision jobbar DIK på flera nivåer. Vi driver våra medlemmars frågor, både på arbetsplatser och i den allmänna debatten. Att vi är ett yrkesförbund innebär att vi har erfarenheter och kunskap om just våra medlemmars förutsättningar. Vi vet att de ofta drivs av passion och stolthet för sitt yrke, men också att arbetslivet innebär hårt arbete och höga krav. Varaktig förändring kräver gemensamma och långsiktiga ansträngningar och ju fler vi blir, desto större förändring kan vi åstadkomma.

Den andra nivån handlar om att vara ett stöd för en bransch som ofta beskrivs som en vit fläck på kartan när det kommer till arbetsmiljöfrågor. Många arbetsgivare vill göra ”rätt” men har begränsade kunskaper kring hur det ska gå till. I Sverige jobbar ungefär nio av tio på en arbetsplats med kollektivavtal, med allt vad det innebär i form av tjänstepension, semester, försäkringar mm. Inom de kreativa sektorerna är siffrorna omvända; nio av tio reklambyråer saknar kollektivavtal, fyra av tio modehus står utanför, och inom till exempel dataspelsbranschen är avtalen närmast obefintliga.

Det betyder inte att majoriteten av arbetsplatserna är dåliga, långt därifrån, men det betyder att anställda är betydligt mer utsatta. I bra tider, när det är hög konkurrens om personal, leder det många gånger till förbättrade villkor, men om konjunkturen vänder blir det lätt en nedåtgående spiral när unga, passionerade människor är beredda att gå väldigt långt (eller lågt) för att få jobba med sina drömmar.

DIK vill bidra till att skapa starka, lönsamma och hållbara bolag eftersom vi bryr oss om våra medlemmar, men också om branschen, och vi är övertygade om att den fyller en viktig funktion i ett välmående samhälle. Vi arbetar för förändring inom kreativ sektor med ett långsiktigt perspektiv. Fokuset på arbetsgivarna ligger helt i linje med den svenska modellen som gjort Sverige till ett av de rikaste länderna i världen. Målsättningen är fler kollektivavtal, men vi kan aldrig sitta och vänta – vi arbetar för våra medlemmar med de redskap som står till buds.

Ett exempel är att vi i februari delade ut det mycket uppmärksammade priset Bästa arbetsgivare på Årets Byrå-galan. Genom att sprida goda exempel kan vi få fler i branschen att prata om vad som är en bra arbetsmiljö och vad schyssta villkor faktiskt innebär. Vår förhoppning är att fler ska ta dessa frågor på allvar, om inte annat för att det kommer attrahera medarbetare som tveklöst är den kreativa sektorns viktigaste resurs.

I tillägg till detta har DIK skapat initiativet Byråcoachen genom vilken vi och en rad samarbetspartners erbjuder konkret hjälp för byråer som vill arbeta med såväl hållbarhet som lönsamhet och tillväxt. Det är ett unikt projekt som handlar om att sprida kunskap i en bransch som står ganska långt ifrån den svenska modellen vilket får tydliga konsekvenser. Läs till exempel om Resumés granskning av byråbranschen. 

Du kan bidra till en positiv utveckling. Genom att bli medlem får du stöd om det skulle uppstå problem och genom till exempel vår inkomstförsäkring en trygghet om olyckan skulle vara framme, men vi hjälper dig också med karriärutveckling. Och, inte minst, kan du påverka och stärka DIK:s röst. Det handlar om ett kollektivt ansvar för individuella utmaningar.

Ett annat berömt citat av David Ogilvy lyder; ”Skapa inte reklam som du inte vill att din familj ska ta del av. Du skulle inte ljuga för din partner, så ljug inte för min.” Här är jag trygg med vad DIK försöker åstadkomma. Vi arbetar för din trygghet så att du kan fokusera på det du är bra på, och alla intäkter går tillbaka till medlemmarna. Det är vår big idea.

Anders Bucht, utredare

Dags att bli medlem? Klicka dig vidare här!

Bli medlem