Anna Troberg: "DIK:s medlemmar axlar ett stort och viktigt samhällsansvar"

Anna Troberg porträtt

Kultur, kommunikation och kreativitet för människor samman, men de drabbas också extra hårt i oroliga tider som dessa. Därför är det helt nödvändigt att staten och samhället stöttar dessa sektorer så mycket det bara går, det skriver ordförande Anna Troberg med anledning av coronakrisen.

Av naturliga skäl handlar väldigt mycket just nu om Covid-19 och allt det som kommer i dess kölvatten för oss alla – både privat och på jobbet. Många är oroliga. Det finns i nuläget få definitiva svar, men det finns hopp. Runt omkring mig ser jag DIK:s medlemmar kliva fram och i kraft av sin kompetens axla ett stort och viktigt samhällsansvar. Det gör mig både stolt, glad och fylld med tillförsikt inför framtiden.

Många medlemmar sprider trygghet genom att på olika sätt tillgängliggöra solid och livsviktig information. Bibliotekarier och kommunikatörer är oumbärliga vägvisare i en tid där alla vill ha och behöver information, men där det också sprids så mycket – medveten eller omedveten – felaktig information.

Andra medlemmar sprider lugn genom att i möjligaste mån upprätthålla en känsla av normalitet i en högst onormal situation. Det är viktigt att – i den mån det går utan att riskera personal och besökares hälsa – hålla så många instanser som möjligt öppna, om än ibland bara digitalt. Museer, bibliotek och kulturhus fyller en extra viktig funktion i tider då människor upplever otrygghet.

De senaste åren har jag ofta talat och skrivit om DIK:s medlemmars viktiga roll i totalförsvaret. Några har varit oförstående. Andra försiktigt nyfikna. När allt detta är över och vi alla kommit ut på den andra sidan av pandemin, så är jag helt övertygad om att frågan kommer att mötas av ett helt nytt intresse. DIK:s medlemmar levererar. Ni behövs. Speciellt i märkliga tider som dessa.

Kultur, kommunikation och kreativitet för människor samman, därför drabbas de också extra hårt i tider då vi inte kan samlas på samma sätt som vanligt. Det är därför helt nödvändigt att staten och samhället stöttar dessa sektorer så mycket det bara går – så att både anställda och egenföretagare kan känna sig trygga. Ni behövs. Och ni kommer kanske att behövas än mer när allt detta är över. Kultur, kommunikation och kreativitet är centrala faktorer för bearbetning och återhämtning, både på för individen och samhället.

Som medlem i DIK är du inte ensam. Vi finns till för dig. Det kan vara svårt att veta vad arbetsgivarens besked egentligen betyder eller att tolka vad regeringens olika åtgärder innebär för just mig. DIK följer löpande utvecklingen. Du kan dessutom ta kontakt med oss direkt om du vill ha personlig upplysning. Vi finns till för dig.

Tillsammans är vi starka. Ta väl hand om varandra.

Anna Troberg, förbundsordförande