Efterlysning: goda exempel på digital tillgänglighet från museum

museum-corna-goda-exempel-digitalt fackforbundet-dik

Under coronapandemin har museerna gjort både snabba och kreativa omställningar. DIK samlar nu sådana initiativ – har du goda exempel från din arbetsplats att dela med dig av?

I februari fick DIK:s medlemmar inom museisektorn en inbjudan att svara på en enkät om arbetsmiljön på museerna. Vi fick många värdefulla svar som hjälper oss i vårt opinionsarbete. Här kan du läsa rapporten ”Hur mår museisektorn?” som baseras på enkätsvaren.

Bidra med dina goda exempel från din arbetsplats

Nu tar vi nästa steg i arbetet. Under pandemin har museerna och de anställda dragit ett stort lass och trots begränsade resurser gjort snabba och kreativa omställningar. T.ex. svarade 78 procent i enkäten att deras arbetsplats ställt om till mer digitala aktiviteter och programverksamhet.

Nu vill vi samla exempel på vad just du och dina kollegor gjort för att fortsätta vara tillgängliga för besökarna. Kanske har ni hittat ett helt nytt sätt att nå ut med utställningar eller magasin digitalt. Kanske har ni genom nya kommunikationsvägar nått nya målgrupper, eller hittat nya sätt att skapa interaktion med besökare. Alla exempel är välkomna, högt som lågt!

Nya digitala arbetssätt kan förstås aldrig ersätta det fysiska museibesöket, men vi vill gärna sprida exempel och arbetssätt vidare till fler i museisektorn så att de kan leva kvar även efter pandemin. Vi vill därför skapa en samlingssida på DIK:s webb med ett antal goda exempel, och behöver din hjälp för att fylla den med innehåll.

Så gör du för att dela med dig

Har du något du vill dela med dig av eller något du undrar? Mejla till vår utredare johanna.alm.dahlin@dik.se

Vi kommer inte att publicera något material utan ditt slutgiltiga medgivande.

Läs hela rapporten och DIK:s förslag för en välmående museisektor.

Ladda ner rapporten