Här är de nominerade till Årets arkiv 2022

ÅRETS ARKIV

Nu är det klart vilka som är nominerade till ”Årets arkiv” 2022. Vinnaren presenteras på Arkivforum på Filmhuset i Stockholm den 27 april.

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut varje år av oss på DIK. Prissumman är 25 000 kronor.

De nominerade till Årets arkiv 2022 är:

Hälsinglands museums arkiv
I arbetet med Rosa Taikons samling har museet tagit fram ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydligt relatera arkivets föremålssamling till museets utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig och framträdande position.

Nordiska museets arkiv
Nordiska museets arkiv har en viktig roll i att bistå med material till utställningarna. De har skapat insamlingar av material kopplat till kriget i Ukraina och Covid-19. Många av museets besökare är med och bidrar med material. Arkivet har satsat mycket på att digitalisera och tillgängliggöra foton och har flera miljoner foton i sin samling.

Arkiv Gävleborg
Arkiv Gävleborg är ett folkrörelse- och företagsarkiv som särskilt under pandemiåren varit offensiva med att ställa om och lyckats nå ut brett till allmänheten. De har också satsat stort på arkivpedagogik för att nå ut till skolor och en yngre publik. Arkiv Gävleborg var också behjälpliga under skyfallet i Gävle för att rädda och ta hand om handlingar till eftervärlden.

Läs mer om utmärkelsen Årets arkiv här