Industrimärket klart – så påverkar det dig som är medlem i DIK

magnus berg forhandlingschef fackforbundet-dik

7,4 procents löneökningar under två år – det är vad facken och arbetsgivarna kommit överens om på industriområdet inför avtalsrörelsen 2023. DIK välkomnar beskedet och ser att det ger goda förutsättningar att förhandla löner och arbetsvillkor för våra områden. 

Industrin går alltid först i avtalsrörelsen och är nu klara med sina kollektivavtal. Industrins löneavtal är tvåårigt och innebär en ökning på 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. Att industrins parter lyckats komma överens i ett så pass svårt samhällsekonomiskt läge med krig i vår närhet, osedvanligt höga nivåer på inflation, ränta och priser visar att den svenska modellen står stark. Resultatet blir nu vägledande för förhandlingarna på övriga branscher på svensk arbetsmarknad. 

 Magnus Berg, förhandlingschef på DIK ser positivt på beskedet.  

– Vi tycker att det är ett bra resultat. Det ger oss goda förutsättningar att förbättra löner och arbetsvillkor i de kommande avtalsförhandlingarna på DIK:s områden. 

I oroliga tider när priserna stiger efterfrågar många en större löneökning som är anpassad till inflationen. Men det skulle kunna spä på prishöjningarna ännu mer. Därför har arbetsmarknadens parter nu tagit ansvar för att lägga märket på en nivå som inte spär på inflationen.  

– På några års sikt behöver vi dock se reallöneökningar för DIK:s medlemmar, säger Magnus Berg.  

Nu startar förhandlingarna på tjänstesektorn och efter sommaren på statlig sektor. På kommunal och regional sektor ska avtalen vara klara först 2024. Läs mer om märket och hur det fungerar i avtalsrörelsen här.

Lönerna sätts lokalt i dialog mellan chef och medarbetare

I statlig sektor såväl som i kommuner och regioner har avtalen som gäller DIK:s medlemmar inga centralt angivna siffror för löneökningar (så kallade sifferlösa avtal). Lönerna sätts lokalt i dialog mellan chef och medarbetare och fokus i avtalen är på process och tydlighet. Industrimärket får ändå genomslag i offentlig sektor, då det blir en sorts måttstock för arbetsgivarna att förhålla sig till.