DIK lanserar nya yrkesetiska riktlinjer för kommunikatörer

kommunikatorers-oro alexander-donka

DIK har tagit fram nya yrkesetiska riktlinjer för kommunikatörer. Läs dem här eller skriv ut och sätt upp på väggen!

Professionell kommunikation kan vara ett kraftfullt verktyg för att öka kunskap, skapa dialog och åstadkomma förändring. Som en konsekvens kan kommunikatörer ställas inför situationer som kräver etiska avvägningar. Därför har DIK tagit fram etiska riktlinjer i syfte att stötta kommunikatörer att agera etiskt och ansvarsfullt utifrån sina uppdrag.

– Vi vet att jobbet som kommunikatör ibland kan ställa enskilda personer i situationer i yrkeslivet som kan vara lite utmanande att manövrera. Med de uppdaterade etiska riktlinjerna hoppas vi kunna ge kommunikatörer verktyg och stöd så att de kan fortsätta vara den viktiga kugge i demokratin som de är, säger Johanna Lindell, vd på DIK.

Läs riktlinjerna här.

Här kan du ladda ner och skriva ut yrkesetiska principer för kommunikatörer

Hämta dokumentet