Så landar du utbildningen via jobbet

kunskap-fackforbundet-DIK

Här får du tips på tre frågor du kan ställa dig om du ska förhandla med din chef om vidareutbildning via jobbet.

En undersökning som DIK gjorde 2020 visar att medlemmarna är motiverade till att utbilda sig, men att deras arbetsgivare ofta saknar en plan för kompetensutveckling.

Är det dags för ett samtal med chefen om att få vidareutbilda dig via jobbet? Då är det bra att vara väl förberedd – försök att svara på dessa tre frågor innan samtalet.

Hur gynnar din utbildning verksamheten?

Det är en investering att kompetensutveckla sin personal – fokusera på det i samtalet med din chef. Förmodligen gör kompentensutvecklingen att du kan utföra nya arbetsuppgifter, öka effektiviteten, bidra till ökad måluppfyllnad eller kvalitet. Argumentera för hur tiden och kostnaden som arbetsgivaren behöver sätta av för att du ska kunna utbilda dig kommer att ha en positiv inverkan på verksamheten.

Vilka olika utbildningsalternativ finns det?

Var beredd med olika alternativ för utbildning inför samtalet med din chef. Om det inte finns så stora ekonomiska resurser kan du till exempel kolla med ditt fackförbund vilka medlemsrabatter och möjligheter till utbildning som de erbjuder. Du kan också fråga din arbetsgivare om ni som arbetsplats är medlem i några andra föreningar eller nätverk som erbjuder kurser till sina medlemmar.

Om det istället är tiden som inte riskerar att räcka till, så är det bra om du kollat upp olika alternativ med kortare kurser, webbinarier eller onlineutbildningar.

Om du är intresserad av att engagera dig fackligt, så ger det dig också gratis kompetensutveckling. DIK erbjuder kurser inom arbetsmiljö, förhandlingar och arbetsrätt för lokalfackliga. Uppdraget som lokalfacklig utvecklar dina kompetenser inom kommunikation och ledarskap – och ger dig möjlighet att vidga ditt sociala nätverk.

Vad har din arbetsgivare för plan?

Se till att efterlysa en systematisk kompetensutvecklingsplan, om du inte redan har en sådan. Fråga helt enkelt hur arbetsgivaren planerar för kompetensutveckling både på kort och lång sikt. Om din chefs reaktion inte var helt positiv när du föreslog en utbildning så kanske det inte matchade planen – eller så behöver du vara tydligare med hur utbildningen kommer att gynna verksamheten. Be i så fall att din chef motiverar varför utbildningen som du föreslog inte anses vara relevant. Du kan också boka ett samtal med DIK:s karriärcoacher, som kan hjälpa dig att hitta rätt kompetensutveckling för din karriärsutveckling.