Tips inför löneförhandlingen – så coachar du medlemmarna

hans-kyro fackforbundet-dik
Hans Kyrö, DIK:s löneexpert. Foto: Alexander Donka

Att coacha medlemmar inför lönesamtal är en viktig uppgift för förtroendevalda. Men hur kan du göra det på bästa sätt? Hans Kyrö delar med sig av sina erfarenheter samt bästa tips och råd.

Hans Kyrö har arbetat i drygt 20 år som ombudsman på DIK. Under den tiden har han mött och guidat ett stort antal medlemmar i lönefrågor. 

Hur ser löneläget ut för DIK:s medlemmar generellt? 

– Många av våra medlemmar har en väldigt stark passion för sina yrken. Ofta är de där för att de vill göra gott för samhället. Det är såklart fantastiskt. Men det är viktigt att inte glömma bort att du förtjänar att få betalt för den insats du gör. Lönen ska utgå från vad du gör och hur du gör det. Det får jag ofta påminna om. I det kan lönestatistiken vara en bra fingervisning för både mig och medlemmen.  

Finns det några av våra medlemsgrupper som haft en bättre löneutveckling än andra? 

– Ja, inom kommunikationsområdet är lönerna och löneutvecklingen generellt lite högre. 

Har du något övergripande medskick till den som ska förhandla sin lön? 

– Lönen är kanske inte allt. Men den är mycket. Den bekostar din pension och den ger dig förutsättningar för att kunna leva det liv du vill leva här och nu. Ha med dig det in i löneförhandlingen. Hans tre tips till löneförhandlingen


1. Använd lönestatistiken

Använd lönestatistiken för att få en uppfattning om hur medlemmen ligger till lönemässigt i jämförelse med andra inom samma yrkesgrupp. Befinner hen sig på medianlön eller uppåt är det bra.  Ligger medlemmen i eller nära den 10:e percentilen är den en av de lägst avlönade i DIK-kollektivet och har ett bra underlag för att förhandla upp lönen.

Men det är viktigt att poängtera att löneenkäten återger den generella löneutvecklingen. Den individuella kan se annorlunda ut, så det är viktigt att också förhålla sig till vilken arbetsgivare och situation just den medlemmen har.

2. Coacha till rätt frågor

Tipsa medlemmen om att börja med att fråga lönesättande chef  “Vad tycker du om min lön?” och be om ett svar i termer av att lönen är för låg, rätt eller hög. Jag skulle säga att de flesta arbetsgivare kommer svara att personen ligger något lågt, men ändå försvara det på något sätt. 

Ge därför rådet att följa upp förra frågan med “Vad kan jag göra för en bättre löneutveckling?”.  Här är det viktigt att upplysa om just löneutvecklingen, inte högre lön. Man kommer ju alltid få högre lön, men samma summa som förra året innebär inte bättre löneutveckling. Här kan arbetsgivaren slingra sig och fortsätta hänvisa till påslaget.

3. Ge exempel på de klassiska argumenten

Det finns många knep som arbetsgivare tar till i själva lönesamtalet. Ett av de vanligaste är “Men om du får mer lön är det någon annan som får mindre”.  Då kan medlemmen svara ”Ja men jag sitter här för att diskutera min egen lön”.  Att någon vill ha högre lön har inget med brist på omtanke om sina kollegor att göra. Det kan vara bra att understryka det.

“Vi har inga pengar i år” är ännu en klassiker. Då kan medlemmen säga “Men berätta gärna hur mycket du har att fördela. Om du tittar på alla påslagen – hur står sig min löneutveckling i jämförelse med det?”.


Hans tre tips till jobbsökandet

1. Peppa till högt löneanspråk

Vill medlemmen ha 41 000 ska hen göra anspråk på 43. Man ska alltid lägga sig lite högre än vad man tror att arbetsgivaren är beredd att betala. En arbetsgivare som vill ha medlemmen är ärlig med vad de kan ge, och ger möjlighet att korrigera anspråket innan den sållas bort.

2. Poängtera att aldrig lämna löneanspråk i en jobbansökan

Ibland efterfrågas löneanspråk i utlysningen, tipsa då om att skriva “Löneanspråk lämnas vid intervju”. Medlemmen måste få chansen att provköra bilen innan hen köper den. 

3. Påminn om att kontakta oss!

Påminn medlemmen om att den alltid kan ringa oss eller boka en lönecoach. Vår lönecoachning är med redan i sökprocessen till ett nytt jobb för att guida medlemmen rätt.