Jobba med språk: karriärmöjligheter och arbetsmarknad

jobba-med-sprak

Jobbar du med språk eller är du intresserad av att veta hur det är? Här får du veta mer om olika yrkesområden som har med språk att göra, vad du behöver ha för utbildning och vad du kan förvänta dig i lön om du börjar jobba inom språkområdet.

DIK är facket för dig som jobbar med språk och kultur

DIK är specialiserade på arbetsvillkor inom språkområdet och utmaningar i branschen. Hos oss får du hjälp med bland annat:

  • Arbetsrättsligt stöd

  • Inkomstförsäkring

  • Karriärcoachning

  • Lönerådgivning och lönestatistik

Se alla förmåner här

Gå med i facket för dig i kulturbranschen idag – tillsammans är vi starkare!

Bli medlem

Hur är det att jobba med språk?

Språkyrkena berör många olika områden och arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta som översättare, tolk, retorikkonsult eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Gemensamt för yrkena är att man jobbar med att tillgängliggöra, tydliggöra och förmedla information på något sätt.

Läs vår rapport om teckentolkars arbetssituation.

Till rapporten

Vad finns det för olika yrken inom språkområdet?

Här är exempel på några olika yrken:

Redaktör/textgranskare: Som redaktör eller textgranskare har du en viktig roll i att korrekturläsa och redigera texter för att säkerställa att de är grammatiskt korrekta, lättlästa och välskrivna. Du kan arbeta inom olika branscher, såsom förlag, tidningar eller reklambyråer.

Teckenspråks-/dövbildstolk: Som teckenspråks-/dövbildstolk spelar du en viktig roll i att underlätta kommunikationen mellan personer som använder teckenspråk och personer som inte gör det. Många är anställda på regionernas tolkcentraler och en del arbetar som frilansare.

Översättare: Som översättare arbetar du med att översätta texter från ett språk till ett annat. Det kan vara exempelvis litteratur, webbsidor, juridiska dokument eller tekniska manualer. Du kan arbeta som anställd på ett översättningsföretag, inom offentlig sektor eller som frilansare.

Retorikkonsult: Som retorikkonsult hjälper du andra att förbättra sin tal- och presentationsförmåga. Du kan arbeta med allt från att coacha individer inför tal eller föreläsningar till att hjälpa företag att förbättra sin kommunikation och marknadsföring.

Datalingvist/språkteknolog: Som datalingvist eller språkteknolog arbetar du med att utveckla kommunikationen mellan datorprogram/teknologier och människor. Du kan arbeta inom teknikföretag, forskningsinstitut eller språkteknikavdelningar.

Språkvetare/lingvist: Som språkvetare eller lingvist ägnar du dig åt studiet av språk och dess strukturer. Du kan forska, analysera språkdata, studera dialekter eller jobba inom undervisning och utbildning.

Språkvårdare: Som språkvårdare arbetar du med att bevaka och vårda ett språk, exempelvis genom att skapa språkriktighetsregler eller ge råd om hur språket bör användas i olika sammanhang. Du kan arbeta inom myndigheter, förlag eller med att utbilda andra i språkriktighet.

Löner inom språkområdet

Medianlönen för tolkar, översättare och språkarbetare är 39 150 kronor. Redaktörer har en medianlön på 42 000 kronor och för teckenspråkstolkar är medianlönen 34 500 kronor. Lönen kan dock variera beroende på faktorer som erfarenhet, ansvarsområden, bransch och var i landet du jobbar. Som medlem i DIK får du tillgång till mer detaljerad statistik via Mitt DIK. Dessutom kan du boka personlig lönecoachning.

Ingångslön för tolkar, översättare och andra språkyrken

Ingångslönen kan variera beroende på utbildning, erfarenhet och arbetsgivare. DIK har en rekommenderad ingångslön på 33 000 kronor. Hör gärna av dig till oss inför att du ska göra ett löneanspråk så hjälper vi dig med tips och råd.

Vad krävs det för utbildning för att jobba med språk?

Utbildningskraven varierar beroende på yrke. Vissa yrken kräver en relevant examen inom språkvetenskap, översättning, teckenspråkstolkning eller retorik, medan andra kan kräva specialiserade certifikat eller auktoriseringar. Det kan vara en fördel att ha kunskaper i flera språk, särskilt för översättare och tolkar.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns möjligheter både till anställning och frilansarbete inom språkområdet. Vissa yrken, som översättare, retorikkonsulter och skribenter arbetar ofta frilans och tar på sig uppdrag från olika arbetsgivare. Redaktörer, teckenspråks-/dövbildstolk eller språkvårdare är ofta anställda på företag, regioner/kommuner eller organisationer. Andra forskar eller utbildar inom språkområdet på universitet eller högskolor.

Det finns många spännande möjligheter inom språkområdet, och det är en bransch som erbjuder en variation av yrkesroller och arbetsmöjligheter.

Här kan du läsa mer om språkyrket.