Jobba som arkivarie: karriärmöjligheter och arbetsmarknad

arkiv

Jobbar du som arkivarie eller är du intresserad av hur det är? Här får du veta mer om arkivarieyrket och vad DIK – facket för arkivarier – erbjuder dig som medlem. Du får veta mer om hur du kan specialisera dig som arkivarie, vilken utbildning en arkivarie behöver ha och vad du som får jobb som arkivarie kan förvänta dig i lön.

DIK är facket för arkivarier

Vi är specialiserade på arkivariers arbetsvillkor och utmaningarna inom yrket. Våra ombudsmän har lång erfarenhet av att ge stöd till arkivarier. Hos oss får du hjälp med bland annat:

  • Arbetsrättsligt stöd

  • Inkomstförsäkring

  • Karriärcoachning

  • Lönerådgivning och lönestatistik

Se alla förmåner här.

Bli medlem i facket för arkivarier idag – tillsammans är vi starkare!

Bli medlem

DIK Dialog: Arkivarieyrkets utveckling

Lyssna på ett samtal om arkivarieyrket och hur det utvecklats under de senaste decennierna.

Lyssna här

Vad gör en arkivarie?

Arkivarier är specialister inom informationshantering och är ansvariga för att samla in, organisera och bevara information för framtiden. Som arkivarie är din huvudsakliga uppgift att hantera och underhålla arkiv av olika slag, inklusive papper och digitala dokument, fotografier, ljud- och videomaterial och andra handlingar. Du gör också bedömningar kring vad som kan vara värdefullt att bevara för forskning.

Som arkivarie kan du arbeta på exempelvis museum, kommun, region, myndighet, företag, ideell organisation men också som egen företagare. Du kan jobba med fysiska arkiv eller e-arkiv, jobba med att ta fram strategier för att bevara digitala källor och ge råd och stöd för förvaltning av arkiv. Du som jobbar i offentlig sektor har ett viktigt demokratiskt uppdrag i att säkerställa att offentlighetsprincipen följs och gör sekretessprövningar, vilket betyder att du bedömer vilka handlingar som kan lämnas ut till allmänheten.

Läs vår senaste rapport om kultursektorn: Offentligt anställda möter allt mer hot och hat på jobbet.

Till rapporten

Vad har en arkivarie för lön?

Medianlönen inom arkiv är 39 000 kronor. Lönen varierar beroende på faktorer som erfarenhet, ansvarsområden, bransch och var i landet du jobbar. Som medlem i DIK får du tillgång till mer detaljerad statistik via Mitt DIK. Dessutom kan du boka personlig lönecoachning.

Rekommenderad ingångslön för arkivarier

Ingångslönen varierar beroende på utbildning, ort, erfarenhet och arbetsgivare. DIK har en rekommenderad ingångslön på 33 000 kronor. Hör gärna av dig till oss inför att du ska göra ett löneanspråk så hjälper vi dig med tips och råd.

Vilken utbildning har en arkivarie?

Många arkivarier har en kandidatexamen i arkiv- och informationsvetenskap eller har läst enskilda kurser i arkivvetenskap, historia och andra angränsande områden. Det är också vanligt att ha läst masterprogrammet i ABM-program (Arkiv, Bibliotek, Museum), där vissa kurser är gemensamma och andra är ämnesspecifika. Det går också att specialisera sig ytterligare genom att utbilda sig på doktorandnivå.

Vad gör en IT-arkivarie?

IT-arkivarier är specialiserade på hantering och bevarande av digital information och arbetar med att organisera och tillgängliggöra elektroniska dokument och databaser. De arbetar också med att skydda data mot säkerhetsintrång och dataläckor.

För att bli IT-arkivarie krävs vanligtvis särskild kompetens inom systemvetenskap eller liknande. Arbetsgivare kan också kräva ytterligare certifieringar eller utbildning inom IT-säkerhet, databasadministration eller andra relaterade områden.

Hur ser arbetsmarknaden ut för arkivarier?

Arbetsmarknaden är mycket god för både nyutbildade och erfarna arkivarier. Det finns ungefär lika många utbildade arkivarier som det finns jobb. Arbetslösheten bland DIK:s medlemmar som arbetar på arkiv ligger på cirka 1 % och är alltså mycket låg.

Här kan du läsa mer om arkivarieyrket.