Vet du vad som hände på biblioteket?

Elena bibliotekarier 2023

Tack vare bibliotekariens engagemang hittade Gabbe en förtrollad plats fylld av drakar och läsmagi. Elena fick kraft att berätta vem hon älskar, Aisha fick studiero och klarade samhällskunskapen och Majken lärde sig om allt det där digitala.

Biblioteken finns till för alla och i mitten står bibliotekarien redo att visa nya världar, tankemönster och läsupplevelser. Trots låga löner, knappa resurser och tuffa förutsätt­ningar finns bibliotekarien där och förmedlar kunskap, granskar, stöttar och motverkar desinformation. Det är ett ovärderligt arbete i ett demokratiskt samhälle.

Vi på yrkesfacket DIK driver bibliotekariernas frågor, vi arbetar för att skapa bättre förutsätt­ningar, högre löner och en tryggare arbetsmiljö. Hjälp oss att höja bibliotekens status – så att fler berättelser får ett lyckligt slut.

Bygger på medlemmarnas berättelser

Berättelserna i DIK:s kampanj bygger på autentiska citat från medlemmar och samlades in som underlag till DIK:s rapport "Som om vi ska bära hela samhället" (2023). Rapporten visar på flera stora utmaningar för biblioteken. Resursbrist, otillbörlig påverkan och social oro påverkar bibliotekariernas arbetsmiljö och försvårar för biblioteken att genomföra sina samhällsviktiga uppdrag.  Läs mer om rapporten här.

”Det bästa är de gånger man märker att man skapar en mötesplats som är viktig för människor. Till exempel vid läxhjälp när volontärer och de som behöver läxhjälp möts och hjälper varandra. Språkcafeér, aktiviteter för barn och unga där människor lär sig nya saker och möts.”

Vad har biblioteken betytt för dig?

Har du också en biblioteksberättelse? Var med och hylla biblioteken tillsammans med oss. Skriv vad biblioteken betytt för dig, du kan vara anonym om du vill.

Dela din berättelse med oss

Skriv till oss

Här är några av kampanjbilderna:

Gabbe hittade en förtrollad plats fylld av drakar och läsmagi.

Majken lärde sig om allt det där digitala.

Lennart fick komma in och värma sig, läsa i kapp nyheterna och prata en stund.