Gå till innehåll

Att ta semester

semester-ef

Det är inte alltid enkelt att ta semester när du är din egen arbetsgivare - oavsett din arbetssituation behöver du återhämtning. Därför är det extra viktigt att i god tid planera och se till att du får det.

Ledighet för egenföretagare ser annorlunda ut än för en anställd. Du avgör själv när du jobbar och det är ditt eget ansvar att se till att skapa ett hållbart arbetsliv. För många är det något positivt och en av huvudanledningarna till att driva eget. Rent juridiskt gäller semesterlagen för dig som driver ett aktiebolag eftersom du formellt är anställd av ditt bolag. I praktiken betyder det kanske inte så mycket då det är du själv som ska finansiera tiden, men det kan ändå vara bra att ha semesterlagen som en vägledning. Den kan du läsa här

I slutändan handlar möjligheten till ledighet om resurser och planering och det är en viktig del av företagande. Om du är ensam i företaget är det du själv som måste se till att bolaget bär sina kostnader och att du tar hand om dig själv och din återhämtning. För anställda utgör semestern ungefär 12 % av lönekostnaden, vilket motsvarar fem veckors ledighet. Det är viktigt att du tar höjd för ledighet i din prissättning! 

Som företagare kan det av förklarliga skäl vara svårare att planera sin semester än för en anställd. Uppdrag måste slutföras och du kan ha kunder som är beroende av din leverans, men det är viktigt att du prioriterar återhämtning även om det ofta innebär kompromisser att driva bolag. Fakturor kan behöva skickas eller betalas och viss kommunikation kanske måste upprätthållas för att du ska ha kunder kvar när ledigheten är över, men om du är flexibel kan det å andra sidan finnas utrymme till återhämtning både här och där; det är ju du själv som sköter planeringen.