Villkor för medlemskap

Villkor medlemskap

DIK är facket för dig som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativa sektorer. DIK ser facklig organisering som en styrka. Som förbund utvecklar vi samhället och arbetsmarknaden och ger varje medlem kraft i gemenskapen. Våra nästan 20 000 medlemmar finns på alla typer av arbetsplatser på hela arbetsmarknaden och i en mängd olika roller.

Du kan bli medlem i DIK

Gemensamt för oss alla är att vi är verksamma inom kultur och kommunikation på ett eller annat sätt. Vi finns över hela arbetsmarknaden, oavsett driftsform. DIK:s medlemmar arbetar på kommunikationsavdelningar och byråer, på bibliotek och i arkiv, på museer eller inom kulturadministration. Vi arbetar med språk, turism och speldesign.

Läs mer om DIK:s förbund och vår organisation.

Du som är utbildad, studerar eller har erfarenhet för att arbeta inom våra professioner kan ansöka om medlemskap. 

Du blir medlem från och med den månad som din ansökan kommer in till oss. Din rätt att få råd och vägledning gäller från första dagen i ditt medlemskap. 

Medlemskapet

Alla medlemmar i DIK omfattas av och åtar sig genom medlemskapet att följa DIK:s stadgar, värdegrund och – i de fall sådana finns – etiska riktlinjer eller motsvarande som är fastställda. För att du ska kunna ta del av DIK på bästa sätt behöver du se till att din e-postadress och ditt telefonnummer är uppdaterade på Mitt DIK under Mina uppgifter.

Läs mer om hur DIK behandlar dina personuppgifter

Nedan följer ytterligare ett antal villkor i medlemskapet vi särskilt vill uppmärksamma dig på. 

  • Din rätt att få råd och vägledning gäller från första dagen i ditt medlemskap. Även rätten att bli företrädd av förbundet gäller från första dagen i ditt medlemskap, men är begränsad till frågor som uppkommer efter att ansökan om inträde registrerats. 

  • Genom ditt medlemskap får du också tillgång till förmåner och erbjudanden genom DIK:s olika samarbetspartners. I inloggat läge via Mina förmåner presenteras aktuella erbjudanden.

  • Medlemsavgiften betalas månadsvis (utom studenter för vilka särskilda villkor gäller). Väljer du att inte ansluta dig till autogiro eller e-faktura tar DIK ut en fakturaavgift. Din rätt att bli företrädd av DIK förutsätter att du betalar korrekt medlemsavgift till förbundet i förhållande till din sysselsättning och din inkomstnivå. Premier till DIK:s inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften förutom för medlemmar i Studentmedlemskap samt medlemmar som betalar Lägsta avgift utan inkomstförsäkring. Läs mer om medlemsavgiften.

  • Alla nya medlemmar ansluts till ett upp till tre månaders gratis försäkringspaket hos Akademikerförsäkring med möjlighet till förlängning. Studenter har dessutom gratis olycksfallsförsäkring hela studentmedlemskapet. Specifik för- och efterköpsinformation hittar du på Akademikerförsäkrings webbplats

  • Du behöver vara medlem i Akademikernas a-kassa för att kunna få ersättning från DIK:s inkomstförsäkring. Läs mer om inkomstförsäkringen.

  • Du behöver själv ansöka om att bli medlem i Akademikernas a-kassa. Mer information om villkoren för medlemskap och ersättning samt om ansökan hittar du på Akademikernas a-kassa:s webbplats.

  • Vill du lämna förbundet begär du utträde via Mina sidor eller på annat anvisat sätt. Medlemskapet upphör vid den sista dagen i nästkommande månad efter att din utträdesansökan kommit in, det vill säga – kommer din utträdesansökan in i maj avslutas ditt medlemskap per sista juni. Medlemsavgiften debiteras som vanligt fram till det datum utträdet träder i kraft.

  • Utträde betyder att du förlorar samtliga förmåner som följer av medlemskapet i DIK.

Här kan du läsa mer om alla fördelar med medlemskapet i DIK.

Dags att bli medlem? Klicka dig vidare här!

Bli medlem