Gå till innehåll

Ny som förtroendevald – så här gör du

Guide till lokalfackliga

Kom igång med det lokalfackliga arbetet på din arbetsplats genom att bilda en facklig lokalförening. Vi berättar hur du gör, så att ni kan börja påverka er arbetsplats! Självklart DIK finns med för att ge råd och stöd genom hela processen.

De avtal som reglerar arbetsmarknaden i Sverige bygger på att det finns en lokal representation och de flesta DIK-medlemmar har tillgång till en lokalförening på sin arbetsplats. Så här gör ni för att bilda en lokalförening hos er;

  1. Kolla vilka som har intresse av att bli förtroendevalda

  2. Bilda en lokalförening – det går lite olika till beroende på vilken typ av arbetsplats ni jobbar på

  3. Berätta för din arbetsgivare och kontakta DIK för att anmäla ditt förtroendeuppdrag

Vad gör en lokalförening?

Lokalföreningen består av de fackliga medlemmarna på en arbetsplats. Ni som är förtroendevalda leder arbetet i lokalföreningen – ni ansvarar för att fånga upp medlemmarnas synpunkter och föra dem vidare till arbetsgivaren. Ni ansvarar för att hålla koll på att arbetsgivaren följer kollektivavtal och blir också medlemmarnas representanter i förhandlingar med arbetsgivaren, till exempel kring löner eller vid omorganisationer. För att hålla medlemmarna informerade så ordnar ni olika typer av möten och ni pratar med kollegor som inte är medlemmar ännu för att berätta om nyttan av att gå med i facket. Det är viktigt att ni fördelar ansvaret och uppgifterna mellan er som är förtroendevalda.

De flesta arbetsgivare är positiva till att det finns en lokalförening som har kunskap om verksamheten och kan bidra till den på ett positivt sätt. Ni blir ofta ett strategiskt bollplank för arbetsgivaren, eftersom ni kan hjälpa till att bedöma hur de anställda kommer att ställa sig till olika förslag.

Såhär bildar ni en lokalförening i DIK 

För att kunna starta en lokalförening krävs två saker; att arbetsgivaren har kollektivavtal och att ni är minst tre medlemmar som bildar en styrelse.   

DIK:s medlemmar finns inom flera olika branscher och sektorer. Hur det går till att starta en förening, välja styrelse och stadgar för just er lokalförening, beror på vilken typ av arbetsplats ni arbetar på. Kontakta DIK så hjälper vi er gärna att komma igång och guidar er rätt. 

Kommun & region – DIK-förening | Om ni är tre eller fler DIK-medlemmar kan ni bilda en DIK-förening. Kontakta DIK för att komma igång! 

Kommun och region – Sacoförening | DIK ingår i Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Om det finns medlemmar från andra Sacoförbund på arbetsplatsen kan ni bilda en gemensam Sacoförening.

Kommun & region – Akademikeralliansförening | Om det finns  minst två medlemmar två olika förbund som tillhör AkademikerAlliansen (till exempel Akavia och SRAT), så kan ni bilda en AkademikerAllliansförening.

Statlig sektor – Saco-S-förening | Saco-S är en förhandlingsorganisation bestående av 21 förbund (bland annat DIK) för statligt anställda akademiker.

Privat sektor | Inom privat sektor samarbetar DIK med de andra förbunden inom Saco och bildar akademikerföreningar. Om du vill starta en lokalförening inom den privata sektorn, kontaktar du en föreningsutvecklare. De arbetar på något av Sacoförbunden, men representerar DIK och övriga Saco-förbund.

Om ni inte är tillräckligt många för att starta en förening kan ni istället utse en kontaktperson eller ett arbetsplatsombud som är förtroendevald och företräder er lokalt. Kontakta DIK för att utse ett arbetsplatsombud.

Fackligt arbete under arbetstid

Du som är förtroendevald har rätt att arbeta med facklig verksamhet under arbetstid. När du blir vald till fackligt ombud är det viktigt att du berättar det för din arbetsgivare – då omfattas du av Förtroendemannalagen (FML), som ger dig rätt till ledighet med lön för att kunna arbeta med facklig verksamhet på din arbetsplats.

Kontakta lokalfacklig@dik.se om du har frågor eller vill veta mer om att bli förtroendevald, att starta lokalförening eller bli arbetsplatsombud.