Klimatombud - vad är det?

Klimatombud

Har du någonsin tänkt att facket borde jobba mer aktivt med klimatomställning på arbetsplatserna? Det har vi också. Därför initierar vi rollen Klimatombud.

Ett klimatombud är en ny lokalfacklig roll som tillgodoser att ditt engagemang kan komma till nytta och förbättra både klimat- och miljöpåverkan på din arbetsplats. Det är en praktisk roll där du kan göra reell skillnad. Här nedan svarar vi på några frågor om rollen.

Vad gör ett klimatombud?

Ett klimatombud kan jobba med både stort som smått, så länge det förbättrar arbetsplatsens klimatpåverkan. Även små saker kan påverka mycket i det långa loppet. Här nedan är några exempel som ett klimatombud kan göra.

Det kan vara små saker som att:

 • se över återvinningen

 • byta alla glödlampor till LED

 • byta till fairtrade/krav-kaffe i köket

 • välja långsammare/miljövänligare transport när ni beställer saker

 • isolera fönster bättre så minskar det uppvärmningsbehoven

Det kan även vara större saker som att:

 • se över policydokument

 • se över elavtal och byt till förnybart

 • se över arbetsplatsens investeringar

 • se till att det finns en fast punkt om klimatet på varje APT

 • förhandla fram gratis kollektivtrafikkort

 • skapa en elcykelpool eller hyra eller köpa cyklar som anställda kan ta sig till arbetet med.

 • alla medarbetare får en extra semesterdag om de tar tåget istället för flyget på sin semester.

 • Byt ut fossila tjänstebilar till elbilar

En viktig del i rollen som klimatombud är att man är just ett ombud för sina kollegor. Så en stor del är att få med sig sina kollegor i att hitta hur ni gemensamt kan förbättra er arbetsplats utifrån ett klimat- och miljöperspektiv. Det sker till exempel genom att skicka ut enkäter till dina kollegor om vad de gärna ser, eller genom att arrangera workshops för att alla ska få komma till tals i hur ni kan förbättra ert klimat- och miljöarbete.

”Ett klimatombud kan se över policydokument, agera för mer hållbara inköp, mer hållbara interna och externa resor som företaget gör samt se över lokalskötsel, investeringar och mycket annat. ”- Agnes Kullenmark, klimatsamordnare på DIK, om rollen.

Jag vill bli klimatombud

Förtroendeuppdraget

Att vara klimatombud kan du bli oavsett om du har ett tidigare fackligt förtroendeuppdrag i din lokala förening men även om du inte har något annat fackligt uppdrag.

Ett klimatombud är en lokalfacklig roll precis som andra och du har därför möjlighet att arbeta med rollen under arbetstid. Dock så är detta en ny roll och vi ber dig att först skapa ett bra samtal med chef, ledningsgrupp och/eller arbetsgivare så att ni hittar en bra balans för det. Det är sedan i den konstellationen som du kommer att kunna jobba med

Ett bra tips är att prata lite extra med huvudskyddsombud på din arbetsplats om du är klimatombud. Ofta ger ett positivt klimatarbete även en bättre arbetsmiljö. Så ifall ni får till samarbetet där kan ni gemensamt hitta nya vägar för att förbättra arbetsplatsen.

Vilket stöd finns för att göra ett bra jobba som klimatombud?

Alla klimatombud erbjuds utbildning i Klimatomställning för jobbet tillsammans med Naturskyddsföreningen, som kommer att starta i maj 2024. Dessutom erbjuds mycket matnyttigt innehåll och möjlighet att prata i grupp på DIK:s klimatnätverksträffar. Nätverket kan du läsa mer om här. (länk)

Vill man så får man personlig rådgivning av Agnes Kullenmark, klimatansvarig centralt på DIK. Som håller löpande kontakt med samtliga klimatombud runt om i landet.

Varför finns det ett klimatnätverk?

Genom att vara med i DIK:s klimatnätverk så kan alla engagerade medlemmar såväl som valda lokalfackliga klimatombud ställa frågor och bolla sina avvägningar och problem med andra personer i liknande situation. Ett nätverk är en bra väg att gå från intresse i frågorna kring klimat och miljö till att lära sig mer om hur man faktiskt kan gå till väga för att göra skillnad. Nätverket finns även där för att peppa varandra i de arbeten och projekt som medlemmarna jobbar med. En möjlighet att få bolla med andra, fylla på energin och kunskapen och få möjlighet att göra mer tillsammans helt enkelt.

Anmäl dig till nätverket

Varför ska vi agera fackligt för klimatomställningen? 

Klimatombudsrollen är en ny roll i en tid där vår jord är i klimatnödläge. Vem ska stå upp för de anställda och den småskaliga omställningen om inte de som arbetar på plats på företagen och organisationerna? Bara vi tillsammans är starka nog att agera för hållbar och rättvis omställning. Det finns inga jobb på en död planet är ett slagord som används mycket i Australien där den fackliga klimatkampen är väldigt närvarande med skogsbränder/”buschfires” och faktiska dödsfall årligen i arbetet på grund av klimatet. I Sverige kanske situationen ser något annorlunda ut men vi vet att det vi gör idag påverkar vår framtida arbetsmarknad och värld. DIK vill vara en del i att den framtiden är lite ljusare. En hållbar omställning kan bara göras om vi ställer om på befintliga arbetsplatser tillsammans med de som arbetar där.

Vilka aktiviteter kommer?

Under 2024 startar vi upp arbetet med att få igång fasta klimatombud ute på olika arbetsplatser runtom i Sverige. Vi gör det genom många olika aktiviteter. Bland annat genom en utbildning för klimatombuden i samarbete med Naturskyddsföreningen (länka), ett öppet nätverk för alla medlemmar med intresse i frågan, enskilda besök ute på olika arbetsplatser för att förbättra klimatarbetet och såklart inspirationsföreläsningar.

Så vad gör ni själva på DIK?

Vi på DIK:s kansli har självklart uppe till nästa årsmöte i vår lokala fackförening att införa ett eget lokalt klimatombud. Genom det lär vi oss hur vi går till väga och kan hjälpa er ännu mer i era processer.

Press

Här finner ni två olika artiklar om rollen:
Magasin K
Supermiljöbloggen

Kontakt

Agnes Kullenmark och Tamim Alameddine jobbar med denna roll hos oss på DIK.

Du kan nå dem på:

Har du frågor kring hur du kan jobba på din arbetsplats ta kontakt med Agnes.