Goda exempel: Trygga bibliotek

Bibliotek är fantastiska platser för lärande, läslust, kreativitet och nya idéer – men under flera år har det skett en ökning av stök och våld, som skapar otrygga miljöer för både besökare och personal. Att problem i samhället flyttar in på biblioteken är något som vi behöver arbeta för att lösa på en politisk nivå. Men det finns också saker som biblioteken kan göra här och nu! Här har vi samlat goda exempel från verksamheter som med smarta initiativ har lyckats vända en negativ trend.