Rätt resurser på rätt plats

Bellevuegårdens bibliotek har arbetat både systematiskt och framgångsrikt med att skapa trygghet på biblioteket, men när ett ungdomsgäng som störde de andra besökarna började hänga i lokalerna insåg bibliotekspersonalen att deras kunskap inte längre räckte till. Flamman – ett socialt förebyggande centrum – blev räddningen som gjorde alla till vinnare.

Bellevuegårdens bibliotek i Malmö har i omgångar haft problem med oro, stök och våld. Med avstamp i sitt projekt Tema ro så lyckades de ta fram ett sätt att arbeta som förbättrade alla områden i biblioteket, procent för procent. Det gick igenom allt från möblering, programverksamhet och hur personalen talar i disken, till hur de ska hantera otrygghet och vilka samarbeten biblioteket ska prioritera. 

Så kom våren 2019. Ett gäng ungdomar började “stöka” i lokalerna och personalen kunde inte hantera dem, trots genomtänkta modeller och metoder. Genom sitt tidigare arbete visste de dock att det fanns en viktig framgångsfaktor: 

– Det är jätteviktigt att inse när ens kompetens tar slut och det är dags att plocka in hjälp från andra håll, säger Johan Odén, bibliotekarie på Malmö bibliotek.  

Biblioteket kontaktade därför Flamman, ett socialt förebyggande centrum som bland annat driver fritidsgård och där mentorerna och ungdomsledarna själva vuxit upp i området som ungdomarna kom från.  

– Visst kunde vi ha ringt på vakt, men det är ju ingen lyckad väg i längden. Framför allt inte för ungdomarna. Gänget hade använt biblioteket mer som en fritidsgård och Flamman kunde istället leda dem till rätt aktiviteter utanför biblioteket.  

Hoodie framför skyddsväst

Mentorn Mohammed Eljebali och hans kollegor på Flamman fokuserade först på att bygga upp en bra relation med ungdomarna, för att sedan ta med dem på fritidsaktiviteter, politikerträffar och workshops. Biblioteket blev en lugnare plats och ungdomarna fick en mer meningsfull fritid. Även Mohammed, som själv har arbetat som vakt, påpekar att det gör stor skillnad för alla på biblioteket när det går att hantera otrygghet genom smart samverkan istället för att ta in väktare.

– Det blir såklart en helt annan känsla i lokalen om en vakt med skyddsväst och batong står där, än om vi kommer in i hoodie och möter ungdomarna på deras nivå. Att arbeta pedagogiskt ger både bättre och ett mer långvarigt resultat, säger Mohammed. 

Några av ungdomarna som tidigare stökade på biblioteket är fortfarande med i Flammans mentorsprogram. Och när samma personer besöker biblioteket idag, så gör de (för det mesta) biblioteksrelaterade saker – pluggar, lånar en bok, använder wifi eller spelar schack. Personal från Flamman tittar fortfarande in på biblioteket några gånger i veckan, för att prata med både personal och ungdomar. Om det skulle uppstå problem med stök igen i framtiden vet man hur man ska jobba för att alla ska bli vinnare. 

3 snabba tips: använd extra resurser på bästa sätt

1.

Om er egen personal inte når fram till besökarna – hitta någon annan som gör det! Var inte rädd för att ta in resurser utifrån och be om hjälp. 

2.

Ta er tid att nätverka. Se till att ha ett bra kontaktnät med till exempel fritidsgårdar, kulturarrangörer och politiker, så finns det alltid snabb hjälp att få när det behövs.  

3.

Använd resurser som har insikt och betyder något för den grupp där förändringen behöver ske – till exempel en fritidsledare som växt upp i samma område.