Facket för dig som chef

DIK är det enda fackförbundet med specialistkompetens inom både chefsfrågor och våra specifika branscher – kultur, kommunikation och kreativ sektor. I medlemskapet ingår bland annat:

  • Personlig chefsrådgivning

  • Inkomstförsäkring

  • Arbetsrättsligt stöd