Checklista för jämställda möten

jamstallda-moten-fackforbundet DIK
Foto: Alexander Donka

Att hålla jämställda möten är rättvist – och gynnar både arbetsgruppens effektivitet och resultat. Här har vi satt ihop en enkel checklista med 8 punkter som du kan använda för att se till att ditt nästa möte blir jämställt.

Män som grupp har mer makt och inflytande i samhället än kvinnor som grupp. Det gäller i allt från politiska organ till företagsledningar, och återspeglas också i att kvinnor har lägre löner, sämre arbetsvillkor och tar ett större ansvar för hem och barn. Det visar bland annat statistik från SCB.

Maktstrukturen följer också med oss in i möten på arbetsplatsen. Män får ofta mer utrymme och talartid, vilket gör att de i större grad påverkar de beslut som tas i mötena. Detta trots att en jämställd maktstruktur utöver att vara rättvis, även är bevisat bra både för effektivitet och lönsamhet.

På ett jämställt möte har alla samma möjlighet att komma till tals och påverka. DIK har tagit fram en checklista med 8 punkter för dig som vill bli bättre på att hålla jämställda möten, oavsett om mötet hålls fysiskt eller digitalt. Tycker du att din arbetsplats redan har jämställda möten? Gå igenom checklistan under ert nästa möte som en slags egenkontroll, för att se om upplevelsen matchar verkligheten.

Här kan du ladda ner checklistan i bildformat. Skicka ut listan tillsammans med agendan eller lägg med den som en slide i ditt presentationsprogram.

Ladda ner checklistan

1. Informera alla innan!

Se till att alla som ska delta fått information och agenda, så att alla har samma möjlighet att förbereda sig inför mötet.

2. Följ agendan!

Den som leder mötet ansvarar för att agendan följs – så att diskussionen inte glider iväg eller att ni börjar fatta beslut i frågor som alla inte haft möjlighet att sätta sig in i.

3. Varva ansvaret!

Se till att olika personer leder mötet, tar anteckningar, sammanfattar och liknande. Förutom att ni på det sättet även varvar perspektiv och inflytande, så får alla också en förståelse för de administrativa uppgifterna som kommer med ett möte.

4. Se över talartid och utrymme!

Mötesledaren har ett stort ansvar att se till att alla kommer till tals och blir inkluderade. Pratar män och kvinnor lika ofta och lika länge? Om inte – fördela ordet och be om synpunkter från deltagare som inte hörs lika mycket. Det är ingen dum idé att klocka tiden (om du vill så finns det appar som mäter taltiden automatiskt) för att ta reda på om upplevelsen stämmer överens med verkligheten.

Se till att alla räcker upp handen när de vill prata och inte bara pratar rakt ut eller avbryter andra. Ett sätt att låta alla höras kan vara att ta en runda där var och en får prata och där alla får lika lång tid på sig.

5. Se till att alla kan påverka!

Bemöts inlägg från olika deltagare på olika sätt? Har alla samma möjlighet att påverka beslut? Se till att både kvinnor och män får bekräftelse och uppmuntran när de framför åsikter och idéer. Om det till exempel förekommer att synpunkter från en man tas på större allvar, även om en kvinna nyss sa exakt samma sak, markera tydligt att det inte är okej.

6. Bort med härskarteknikerna!

Härskartekniker är till exempel osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information eller objektifiering. Läs på om härskartekniker och var observant på om det förekommer sådana i mötet. Mötesledaren och övriga mötesdeltagare har i så fall ett stort ansvar att säga ifrån.

7. Se till att det är en jämn könsfördelning bland inbjudna talare!

Har ni inbjudna gäster till era möten, till exempel föreläsare och moderatorer? Se då till att de har en jämn könsfördelning. Ställ också gärna frågan om de har ett jämställdhetsperspektiv med i ämnet de är inbjudna att prata kring.

8. Följ upp och be om feedback efteråt!

Återkoppla till alla med information om vad ni kom fram till, och se till att alla har möjlighet att komma med synpunkter även efter mötet.

Om ni under mötet har kommit fram till konkreta arbetsuppgifter som ska utföras, var vaksam på att de fördelas på ett jämställt sätt – till exempel att administrativa uppgifter inte per automatik landar hos kvinnliga kollegor.