Gå till innehåll

Lagar reglerar dina arbetsvillkor

lagar-reglerar-arbetsvillkor

En mängd svenska lagar lägger grunden för dina rättigheter och skyldigheter på arbetet och i arbetslivet. Lagen om anställningsskydd, semesterlagen, diskrimineringslagen – här hittar du de lagar som reglerar dina arbetsvillkor.

Lagarna är ramverket för hur arbetsmarknaden ska fungera och ger en grundtrygghet för dig som anställd. Har din arbetsgivare kollektivavtal gäller detta utöver det som lagen säger. Kollektivavtalet ger dig ökad trygghet och bättre villkor än de som gäller enligt lag.

Arbetsmarknadens olika lagar 

Detta är några av de viktigaste lagarna på svensk arbetsmarknad. Vill du läsa mer om dem hittar du dem i sin helhet i på Riksdagens hemsida(följ länkarna nedan). 

Arbetsmiljölagen

 

Syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att du som anställd har rätt till en god arbetsmiljö. Du som ledare kan också läsa mer om arbetsmiljö här

Arbetsmiljölagen – Riksdagens webbplats 

Arbetstidslagen

 

Riktlinjer för dina arbetstider – hur mycket du får arbeta och din rätt till vila. 

Arbetstidslagen – Riksdagens webbplats  

Diskrimineringslagen

 

Slår fast att du inte får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Diskrimineringslagen – Riksdagens webbplats  

Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning 

Lag som ska motverka diskriminering av dig som arbetar deltid eller har en tidsbegränsad anställning, till exempel när det gäller lön och andra villkor. 

Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning – Riksdagens webbplats  

Förtroendemannalagen – Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

Om vad du som är fackligt förtroendevald får göra och inte göra på arbetstid om företaget har kollektivavtal.

Förtroendemannalagen – Riksdagens webbplats  

Föräldraledighetslagen 

Rätten att vara föräldraledig regleras i föräldraledighetslagen. Rätten till ersättning under föräldraledigheten regleras i socialförsäkringsbalken och kollektivavtal. Föräldraledighetslagen  - Riksdagens webbplats  

Lag om anställningsskydd (LAS) 

En av de viktigaste lagarna på arbetsmarknaden. Innehåller regler som skyddar dig som anställd i olika situationer. Lagen säger bland annat att tillsvidareanställning ska vara den främsta anställningsformen. 

Lag om anställningsskydd – Riksdagens webbplats  

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)  

Reglerar din rätt till medinflytande på din arbetsplats. MBL innehåller bland annat regler om föreningsrätten. För arbetstagare innebär det en rätt att vara med i eller starta en facklig organisation och att arbeta för föreningen. Föreningsrätten gäller även för arbetsgivare. Lagen innehåller också bestämmelser om kollektivavtal och om rätt och skyldighet att förhandla. 

Medbestämmandelagen – Riksdagens webbplats  

Lag om rätt till ledighet att bedriva näringsverksamhet 

Slår fast att du har rätt att vara tjänstledig från arbetet på heltid för att starta eget. 

Lag om rätt till ledighet att bedriva näringsverksamhet – Riksdagens webbplats  

Lag om offentlig anställning (LOA) 

Lag som reglerar anställningen för dig som arbetar statligt , kommunalt och regionalt.  

Lag om offentlig anställning – Riksdagens webbplats  

Lag om skydd för företagshemligheter 

Konstaterar att du inte får avslöja hemlig information om en verksamhet, i syfte att orsaka skada.  

Lag om skydd för företagshemligheter – Riksdagens webbplats  

Semesterlagen 

Reglerar hur mycket semester du har rätt till och hur semesterlönen räknas ut. Kompletteras i hög utsträckning av kollektivavtalet när sådant finns. 

Semesterlagen – Riksdagens webbplats  

Studieledighetslagen – lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 

Ger dig som anställd rätt att vara tjänstledig från din anställning när om du vill utbilda dig. 

Studieledighetslagen – Riksdagens webbplats