Kommun och region

landskap

Vill du ha en bra överblick över vad som gäller försäkringar inom kommunal anställning? Läs då skriften Avtalet försäkrar!

Här är de bestämmelser som reglerar lön och allmänna villkor:

Kommunala företagens område 

Sobona, arbetsgivarorganisation för kommunala och regionala bolag.

Omställningsavtal

Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet. Omställningsfondens webbplats.

Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL (pdf)

Pension

Övriga kollektivavtal

Förhandlingar för kommuner, regioner och kommunala företag 

När DIK förhandlar kollektivavtal i denna sektor är vi medlemmar i en förhandlingsorganisation som kallas AkademikerAlliansen, som består av 16 stycken Saco-förbund. AkademikerAlliansen som avtal med arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. DIK förhandlingschef Magnus Berg är ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsorganisation. På AkademikerAlliansens hemsida kan du läsa de senaste förhandlingsnyheterna.

DIK har många medlemmar på området besöksnäring (länsmuseer och andra museer, arkeologisk verksamhet, turism och fritid) och företräder i avtalsrörelsen AkademikerAlliansen i de förhandlingarna.  Andra fackförbund som vi ibland samförhandlar med i den kommunala sektorn är t.ex. Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och de två lärarfacken.