Valberedning

Byster Nationalmuseum

Att ingå i valberedningen är ett roligt och givande uppdrag som har en stor inverkan på förbundets inriktning.

Vad gör valberedningen?

Valberedningens uppdrag är att mellan kongresser förbereda förslag till de förtroendeposter som väljs på kongress, bland annat till styrelse och ordförande men även revisorer och ersättningskommitté.

DIK:s medlemmar är valberedningens uppdragsgivare. Valberedningen väljs av kongressens ombud via en valkommitté och är självständiga från förbundsstyrelsen.

Valberedningen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter och har stor inverkan på förbundets inriktning genom att ha makten att föreslå ny ordförande och styrelse.

Nominera en kandidat till DIK:s förbundsstyrelse.

Skicka in din nominering

Valberedningens instruktioner

Valberedningens arbete är mycket viktigt då det är grunden till DIK:s demokrati och ett väl fungerande fackförbund. De ska välja kandidater utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar. Till sin hjälp har valberedningen ett kanslistöd och en instruktion med checklista som kongressen beslutar om.

Här kan du ladda ner valberedningens instruktioner och checklista.

Se instruktioner

Kontakt

Valberedningen nås via mejl på valberedning@dik.se. Följande personer ingår i valberedningen:

Joel Albinsson
Terese Anthin 
Patrick Linderoth
Patrik Nilsson 
Helen Palm