Gå till innehåll

Privat sektor

museum

Lön och allmänna villkor (branschvis)

Industri

Du som är anställd inom industrin.

Handel och Tjänster 

Du som är anställd inom handels- och tjänsteföretag. Här hittar du också avtal för Svensk Scenkonst och Public Service med mera.

Ideell sektor

Du som är anställd inom ideella och idéburna organisationer. Här hittar du också avtal för Svenska Kyrkan.

Kooperationens område

Du som är anställd vid företag inom kooperationens område.

Kommunala företagens område 

Sobona, f.d. KFS-området, du som är anställd vid kommunala bolag.

Omställningsavtal och trygghetsavtal

Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet. Här hittar du de svenska trygghetsavtal som gäller för olika områden.

Pension

PTK:s rådgivningstjänst