Privat sektor

museum

Lön och allmänna villkor (branschvis)

Handel och tjänsteområdena

Du som är anställd inom handels- och tjänsteföretag. Här hittar du också avtal för Svensk Scenkonst och Public Service med mera.

Ideell sektor

Du som är anställd inom ideella och idéburna organisationer. Här hittar du också avtal för Svenska Kyrkan.

Fremia

Du som är anställd vid företag inom Fremia, f.d. KFO.

Industri

Du som är anställd inom industrin.

Omställningsavtal och trygghetsavtal

Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet. Här hittar du de svenska trygghetsavtal som gäller för olika områden.

Tjänstepension

Avtalats rådgivningstjänst

Förhandlingar i privat sektor   

När DIK förhandlar kollektivavtal inom privat sektor så samarbetar vi och tecknar gemensamma avtal inom en konstellation som kallar sig Akademikerförbunden. På handel- och tjänsteområdena och på Fremias områden består den av av 13 Sacoförbund. Motparter är bland andra olika arbetsgivarförbund inom Almega, Svensk Handel, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och Fremia.

DIK ansvarar för förhandlingarna på avtalet för Public Service-bolag och avtalen för offentligt finansierade teatrar samt orkesterföreningar med flera, på scenkonstområdet. DIK medverkar också som biträdande förhandlare på området Medieföretagen. Ett annat område på tjänstesektorn där DIK deltar är arbetsgivarföreningen Fremia, där DIK:s ombudsmän förhandlar på avtalet Tjänsteföretag.  Andra fackförbund som vi samförhandlar med i olika grad är t.ex. Unionen, Teaterförbundet och Journalistförbundet.